De zachte weg terug...

naar een betere samenleving en een beter 'ik'.

 

 

Deze site is bedoeld om mensen te helpen en te bemoedigen om de turbulentie van de wereld het hoofd te bieden. Er gebeurt zoveel en in zo'n snel tempo, dat het nauwelijks of niet is bij te houden. Zo gebeuren er goede dingen, maar ook hele slechte en vervelende. Soms lijkt het zelfs overweldigend en onoplosbaar. Zoals wanneer er een epidemie of een oorlog uitbreekt in je land, regeringen corrupt blijken te zijn, er sprake is van pedofilie en mensenhandel, de economie op zijn gat valt, de onderwereld teveel macht heeft, of dat je de mededeling krijgt dat je ongeneeslijk ziek bent. Hoe ga je dan met dit alles om? Hoe blijf je krachtig in jezelf en verlies je je niet in bezorgdheden, angst of zelfs paniek?

Vooreerst ga je dan kijken of er in de samenleving goed nieuws te vinden is waardoor blijkt dat die problemen worden aangepakt. Dan ben je blij met elk goed bericht. Dat stemt je dan wat rustiger. En die acties die de zaken verbeteren, die moeten dan wel  doorgaan, en blijven doorgaan..... want anders komen die zorgen en angsten weer terug. Maar tegelijkertijd is er nog een andere tactiek die bijzonder goed werkt. Een tactiek die de basis van alles blijkt te zijn. En dat is: werken aan jezelf. Werken aan een beter 'ik'. Als je dat doet word je daar op de eerste plaats zelf al blijer van, maar ook je omgeving wordt blij van jou. En dan is er nog een prachtig 'bijverschijnsel', namelijk dat dit bijdraagt aan een betere samenleving. 

 

Het uitgangspunt van deze site is dus:

 Verbeter de wereld, begin bij jezelf.

 

Gelukkig staat er niet: verbeter jezelf, begin bij de wereld.

Want dan zou iedereen moedeloos in zijn/haar stoel achterover zakken.

 

Het zou ons niet lukken als we de wereld zouden moeten verbeteren. Dat beseft iedereen. Maar onszelf verbeteren, dat kunnen we wel aanpakken. Die macht is in onze eigen handen. En zelfs alleen in onze eigen handen. Een ander kan dat niet voor ons voor elkaar krijgen. Hoewel het een hele klus kan/zal zijn om jezelf aan te pakken, toch zal dat lukken als we serieus ons best doen en volhouden. Dus niet bij de eerste tegenslag al bij de pakken gaan neerzitten.

 

Je zou ook kunnen denken: "Verbeter de wereld, begin bij jezelf, daar heb je weer zo'n cliché." Maar bedenk dan dat oude gezegdes veel waarheid en wijsheid in zich bergen. Anders waren ze allang vergeten geweest. Ze hebben zich door de tijd heen bewezen. Het is de uitkomst en de ervaring van generaties mensen vóór ons. Oude gezegdes zijn dan ook de moeite waard om serieus genomen te worden.

 

Als inleiding het volgende:

Heb je wel eens gehoord van de piramide van Maslow?  Dat is de afbeelding hieronder. Het is een 'behoeftetrap'. Deze geeft aan wat een mens nodig heeft om gelukkig te kunnen zijn op de verschillende terreinen van het leven. Al die verschillende behoeften zouden vervuld moeten zijn. Kijk maar eens of je voor jezelf kunt ontdekken aan welke behoefte van jou nog voldaan zou kunnen of moeten worden. Te beginnen natuurlijk bij de onderste balk.

Bij lang niet iedereen zijn deze behoeften vervuld. Kijk maar eens naar daklozen en zwervers. Zij ontberen meteen al wat de onderste balk aangeeft. Of ook die 20 % van de huishoudens die financieel amper de maand rondkomt. Die hebben zorgen en stress. Alleen al daarvan zou je ziek kunnen worden. We kennen zelfs voedselbanken in ons land.....

Als aan de behoeften van de onderste balk niet voldaan is, wordt het steeds moeilijker om de behoeften van de balken daarboven te vervullen. Als je bijv. een knorrende maag hebt omdat je hongerig bent, kun je niet rustig zitten lezen of mediteren.  Of als je dakloos bent, dan heb je geen gevoel van veiligheid en geborgenheid.

Ook de corona-crisis van 2020 vormt een grote bedreiging voor de vervulling van vele behoeften. Mensen hebben angst voor hun gezondheid. Deze angst is wijd verspreid. De mensen 'vervreemden' van elkaar door die regel van 1,5 m. afstand en het niet mogen knuffelen of zelfs handen schudden. In bepaalde situaties worden ze ook nog verplicht om een mondkapje te dragen, terwijl dat niet eens effectief blijkt te zijn om besmettingen tegen te gaan. Bovendien blijken deze kapjes schadelijk te zijn voor de eigen gezondheid, want je ademt steeds je eigen uitademing (giftige stoffen) opnieuw in. Daardoor krijg je te weinig zuurstof binnen en verzwakt je immuunsysteem. Door de lockdown en de 1,5 meter-afstand-regel is het MKB (Midden- en Klein Bedrijf) in de problemen gekomen. Zoals het er nu uitziet zal waarschijnlijk zo'n 40% failliet gaan. Mensen voelen zich bedreigd. Ze zijn bezorgd, angstig en ontevreden. Voor veel mensen dreigt armoede. Er ontstaat verdeeldheid. Er zijn steeds meer demonstraties........ Dit is geen ideaalbeeld van een goede samenleving.

 

Hoe ziet een betere wereld er dan wel uit?

 

In een goede samenleving zorgen mensen voor elkaar zodat elke behoefte van de piramide van Maslow vervuld kan worden. Voor iedereen! In zo'n samenleving ervaren de mensen, vrede en veiligheid, kunnen ze rekenen op elkaar en op een betrouwbare overheid, worden misdadigers berecht, is er een goede (gratis) gezondheidszorg en (gratis) onderwijs, is er zuiver voedsel, werk voor iedereen, enz. Zodoende is er rust in de samenleving en hebben kinderen een fijne toekomst voor zich.

Individu en samenleving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Want een samenleving bestaat niet zonder individuen. En individuen vormen samen de samenleving. Als het met het individu goed gaat, gaat het met de samenleving goed. En als het met de samenleving goed gaat, gaat het met het individu goed. Daarom is "verbeter de wereld, begin bij jezelf" een waarheid als een koe.

 

'Bij jezelf beginnen' betekent in eerste instantie dat je eens bij jezelf moet nagaan welke normen en waarden jij belangrijk vindt. Welke leef jij na. Welke leef jij je kinderen voor. Dat is heel belangrijk om te weten, want:

 

Onze politiek reflecteert hoe het gesteld is met onze normen en waarden.

Onze economie reflecteert hoe het gesteld is met onze normen en waarden.

Ons onderwijs reflecteert hoe het gesteld is met onze normen en waarden.

Onze relaties reflecteren hoe het gesteld is met onze normen en waarden.

Onze seksualiteit reflecteert hoe het gesteld is met onze normen en waarden.

Ons hele leven reflecteert hoe het gesteld is met onze normen en waarden.

 

Het begint dus echt bij onszelf. Leer jezelf kennen. Leef volgens de hoogste normen en waarden. Wij met z'n allen maken de samenleving. En wij kiezen onze leiders. En als die leiders (of die partij) onze stem niet waard blijken te zijn, trekken wij de volmacht in bij de eerstvolgende stembusgang. Want deze mensen hebben een voorbeeldfunctie. Zij beïnvloeden het hele land. Zij staan ten dienste van het volk.

 

Als wij burgers aan onszelf werken en zo een betere samenleving vormen, is dat een fluweelzachte revolutie. Maar soms is er ook actie nodig, misschien zelfs harde acties, ofwel een harde revolutie, omdat het kwaad ons op dat moment zou kunnen overspoelen. Dat doen we dan vanuit gerechtvaardigde verontwaardiging, maar nooit uit woede, wraak of haat. Dat doen we dan omdat het niet anders kan. Om zwakkeren te beschermen of om de vrijheid te waarborgen. Dus soms moet er een harde grens getrokken worden, maar de zachte revolutie is de basis, voor het hele leven lang. Dat levert ons (dus iedereen) alleen maar blijvend voordeel op.

 

  • Om te beginnen biedt VicToria via deze site de pagina 'Wetten' aan. Wij zouden het verschil moeten leren kennen tussen  menselijke en natuurlijke wetten. Dat is zeer belangrijk om te weten, want de natuurlijke wetten zullen het vroeger of later altijd winnen.
  • Verder wordt er een 'Cursus Karaktervorming' aangeboden. Gratis.
  • Ook is er een boek beschikbaar: "De zachte weg terug......" (naar een betere samenleving).
  • Een blog waarin regelmatig een artikel aangeboden wordt (een verhaal met een moraal) en/of spreuken en citaten.

 

Dit alles heeft de bedoeling een betere wereld te vormen, te beginnen bij ieders eigen 'ik'. Als we dat met steeds meer mensen  doen, kunnen goede resultaten niet uitblijven. En ga nu niet zeggen dat het toch niet lukt, want dan lukt het inderdaad niet. We doen het dus wel. En het 'ik' gaat daarbij voorop!

Ik wens iedereen alle succes hiermee. En mocht je misschien 100 keer struikelen, omdat het dus weer eens niet lukte, dan staan we ook weer 100 keer op. Want één ding is zeker: de aanhouder wint. Oké? Ik doe zelf mijn uiterste best om deze fluweelzachte revolutie te laten slagen, te beginnen voor mezelf. Maar mijn hele omgeving profiteert daar ook van. Daarom niet op een ander wachten, maar zelf al beginnen.

Doe jij ook mee? Ik hoop het van ganser harte!

 

VicToria    

 

Terug naar boven >>