Om te beginnen kun je hieronder lezen wat de cursus inhoudt.

 

Karaktervorming en Persoonlijke Groei

 

Op weg naar écht geluk

 

Deze cursus is bedoeld

  • voor iedereen die het gevoel heeft dat er eigenlijk meer uit het leven te halen moet zijn dan alleen maar eten, drinken, werken en slapen.
  • voor mensen die niet alleen maar af en toe gelukkig willen zijn, maar blijvend.
  • voor mensen die streven naar een beter-mens-zijn en meer vervulling wensen in hun leven, privé en  beroepsmatig.
  • voor mensen die willen helpen om de wereld gelukkiger te maken, in het klein en in het groot. Want wat je ook doet of laat, je beïnvloedt altijd de mensen om je heen. Immers: verbeter de wereld, begin bij jezelf.

 

Ontdek jezelf

 

Het uitgangspunt is dat iedereen gelukkig wil zijn. Maar daarvoor moet je eerst jezelf leren kennen.  Iedereen heeft goede kanten, maar ook minder goede. We gaan onze aandacht vooral richten op het goede, want als je dat doet wordt het minder goede vanzelf al zwakker, totdat het tenslotte helemaal verdwijnt. Het allereerste begin is dus dat we gaan werken aan onze bewustwording en het verruimen van onze inzichten. Want wat je niet kent, niet weet, dat kun je ook niet veranderen en verbeteren.

De cursus is natuurlijk hoofdzakelijk van invloed op jezelf, maar niet minder op de mensen om je heen, zoals je kind(eren), je partner, je collega's, je vrienden en kennissen, enz. Je wordt een aangenamer mens voor jezelf en voor de ander. En voor je kinderen word je een beter voorbeeld. Dat is zéér belangrijk, want je bent hun rolmodel, ze doen je na.

De 'weg van de geleidelijkheid' geeft meer en blijvender resultaten dan wanneer je ‘revolutionair’ te werk gaat. Ga dus stap voor stap, met telkens verbeteringen van 1%. Dat is voor iedereen haalbaar. Als je wel snellere vorderingen maakt is dat alleen maar meegenomen. Er hoeft dus geen drang of dwang achter te zitten dat je iets zou moeten 'presteren'. Als iets al wel lukt, draagt dat  reeds de beloning in zich, want het geeft je een goed gevoel. Je wordt er blij van. En dat motiveert je weer om door te gaan. Totdat je de weg aflegt van jezelf naar jeZelf. In het laatste hoofdstuk van de cursus wordt uitgelegd hoe dat precies bedoeld is.

 

 

Hoofdstuk 1

     Waarom werken aan jezelf?

     Over karakter.

Waarom zou je werken aan jezelf? Dat doe je omdat dit de enige manier is om een gelukkiger leven te kunnen leiden. Tenminste als je echt en blijvend gelukkig wilt zijn, en niet zomaar eventjes. Als je een avondje gezellig gaat stappen of een nieuwe outfit koopt, ben je eventjes gelukkig. Maar echt gelukkig kunnen zijn heeft alles te maken met je eigen karakter. Ongeacht of dit te maken heeft met je privéleven of beroeps- of zakenleven. Je karakter draag je immers overal met je mee. Want karakter, dat ben jij.

Cicero heeft eens gezegd: "Karakter zonder kennis heeft vaker tot succes geleid dan kennis zonder karakter." M.a.w.: karakter is eigenlijk belangrijker dan kennis. Het is ook belangrijker dan geld en goederen en nog veel meer. In onze westerse samenleving kijkt men daar vaak anders tegenaan. Hier moeten we dus eens bij blijven stilstaan en voor onszelf ontdekken of dit inderdaad zo is. 

 

 

 

Hoofdstuk 2

     Wat is Goed?

     De vijf menselijke basiswaarden.

Als je op zoek gaat naar een goed karakter, dan krijg je te maken met de vijf menselijke basiswaarden. Zij vormen het fundament. Zij vormen het 'fundamentele Goede' voor dat goede karakter. Die vijf waarden zijn met name: waarheid, rechtschapenheid, (ofwel juist gedrag) vrede, liefde en geweldloosheid. Dit zijn de vijf hoofdwaarden. Deze kun je weer onderverdelen in meerdere subwaarden.

Ieder bepaalt voor zichzelf of en hoe je aan je eigen karakter wilt werken. Als je je hier inderdaad voor inzet, zal het geluk je steeds meer als een welkom 'bijverschijnsel' vergezellen. Anders gezegd: je wordt geleidelijk aan een gelukkiger en meer tevreden mens.

Hoofdstuk 3

     Zo belangrijk zijn gedachten.

 

Alles wat we zeggen en doen hebben we eerst gedacht. Het is dan ook erg belangrijk dat we weten dát we denken en wát we denken. Maar de meeste mensen staan daar niet bij stil. Ze kennen ook hun diepere gedachten niet, terwijl die nu juist bepalend zijn. Want zoals je denkt, zo vorm je je leven en je karakter. Dus ook of je wel of niet gelukkig bent. Te weten wát je denkt is de eerste eye-opener.

 

 

Hoofdstuk 4 a + b

     a) Lichamelijke en geestelijke voeding.

     b) Grenzen aan wensen.

Voeding, zowel geestelijke als lichamelijke, vormt mede ons karakter en geeft richting aan de persoonlijke groei. Vooral voor de geestelijke voeding hebben we totaal geen of veel te weinig aandacht.

Ook het in acht nemen van ”grenzen aan wensen” is bij dit alles heel belangrijk en noodzakelijk.

Hoofdstuk 5

    Leiderschap.

    Wat is goed leiderschap?

    Het moment van NU.

Overal in de samenleving heeft men behoefte aan goed leiderschap. Een goed leider inspireert zijn mensen en haalt het beste in hen naar boven. We kennen leiders in de politiek, in het bedrijfsleven, de zorgsector, het onderwijs, het verenigingsleven, de sportwereld, enz. Maar elke vader en moeder is ook leider in het gezin. Bovendien is iedereen leider van zichzelf. Want je kunt jezelf in de kraag grijpen als dat nodig is. Je kunt jezelf de goede of verkeerde kant insturen. Ook dat is leiderschap.

Goed leiderschap geef je het beste vorm vanuit je Zelf. In hoofdstuk 6 spreken we over wat ons echte Zelf is.

En wat het moment van NU betreft: het Nu is het enige moment dat bestaat. Alleen 'nu' kunnen we de dingen aanpakken. 'Gisteren' is altijd verleden. Daar is niets meer aan te veranderen. En de tijd van 'morgen' zal nooit komen. 'Morgen' huppelt altijd voor je uit. Het enige dat overblijft is 'NU'.

Hoofdstuk 6

     Ontdek je Zelf.

     Op weg naar je Zelf.     

     Wees je Zelf.

 

Goed leiderschap, maar ook je hele leven, geef je het beste vorm vanuit jeZelf. Maar wie of wat is ons echte Zelf? Dát te weten is het antwoord. En daar vertelt dit hoofdstuk meer over. De cursus geeft een stevige aanzet om steeds meer te kunnen leven vanuit jouw eigen Zelf.

 

Verbeter de wereld, begin bij ..........?

 

Iemand zei na afloop van de cursus:

"Er worden honderden cursussen gegeven, maar mijns inziens zal geen enkele zo de essentie raken van alles wat er geleerd kan worden om een beter mens te worden als deze. Deze cursus laat zien hoe 'eenvoudig' de weg kan zijn……"

 

Tip:

Volg deze cursus samen met nog iemand anders. Of zelfs met meerderen. Zodat je elkaar kunt stimuleren, adviseren, van gedachten wisselen, voor eye-openers zorgen, en nog veel meer. Zo heb je meer kansen op goede resultaten. De cursus begint met de inleiding. Van daaruit word je naar elk volgend hoofdstuk geleid. Maar je kunt ook meteen een bepaald hoofdstuk uitkiezen wat op dat moment je interesse heeft.