Download het gratis e-book:
'Natuurwetten van het leven'.

Zie onderaan deze pagina.

 

Natuurwetten

Als we 'Verbeter de wereld, begin bij jezelf'
willen toepassen, dan dienen we meer te weten over natuurwetten.

 

We zijn allemaal wel bekend met allerlei wetten die de samenleving in goede banen dienen te leiden. Dat zijn wetten die door mensen zijn gemaakt. Maar waar we niet zo snel aan denken is dat er ook wetten zijn van de natuur. En die zijn in wezen belangrijker, duurzamer en zwaarwegender dan de menselijke wetten. Deze laatste veranderen geregeld al naar gelang de situatie dat verlangt of men komt tot andere inzichten. Maar de wetten van de natuur veranderen niet. Die staan voor altijd vast. Er is geen enkele wetenschapper of politicus die daar verandering in kan aanbrengen. Bovendien gelden deze wetten voor alles en iedereen. Voor mensen, dieren, planten, de hele schepping. En aangezien de mens een deel van de schepping is, zouden wij vooral deze wetten moeten leren kennen. Want, zo zal blijken, deze hebben alles te maken met 'Verbeter de wereld, begin bij jezelf.' Ze vormen namelijk de grondslag van ons bestaan. Dus van ieder mens.

Deze wetten zullen het vroeger of later ook altijd winnen. Als we verstandig zijn, zullen we deze wetten dan ook moeten leren kennen en erkennen en leren ermee samen te werken, in plaats van ze te willen beheersen en naar onze hand te zetten.

 

Bron: Charles Haanel (1866-1949). Amerikaanse schrijver, filosoof en zakenman. Boek: The Master Key System.

 

Leer de natuurlijke wetten kennen en werk er mee samen

want ze hebben ook uitwerking op ons menselijk bestaan.

 

****************************************************************************************************************************************************