De vijf menselijke basiswaarden

Zij zijn de grond van ons bestaan.

 

Vaak wordt er gesproken over normen en waarden. Welke leven we na? Welke zijn belangrijk? Dat kan per land en per cultuur verschillende zijn. Maar er zijn 5 waarden die blijkbaar de basis vormen en tijdloos en universeel zijn. Die gelden dus voor iedereen, overal en altijd, ongeacht uit welk land je komt, of je man bent of vrouw, jong of oud, arm of rijk, blank of zwart, gelovig of ongelovig, enz. Deze vijf waarden zijn: waarheid, rechtschapenheid (ofwel juist gedrag), vrede, liefde en geweldloosheid.

Het is heel erg belangrijk dat we allemaal die vijf waarden zouden kennen en in ons leven gaan toepassen. In mijn boek en in de cursus wordt daar uitgebreid over gesproken. En via een bevriend echtpaar kreeg ik een mooi ezelsbruggetje om de vijf waarden gemakkelijk te kunnen onthouden. Dat is het volgende:

 

De vijf waarden en de vijf vingers van je hand

Te beginnen bij je duim.

1. Waarheid

De duim staat voor waarheid. Want waarheid zuig je niet zomaar uit je duim, maar die komt recht uit het hart.

2. Rechtschapenheid

De wijsvinger staat voor rechtschapenheid (juist gedrag). Want je wijst altijd met die vinger naar de ander als die het niet goed doet. Maar die vinger mag nu naar jou wijzen of jij je wel juist gedraagt. Dus eerst bij jezelf naar binnen kijken.

3. Vrede

De middelvinger staat voor vrede. Hij troont in het midden als gulden middenweg en zit in het midden tussen de andere vingers.  In het gulden midden is het kalm en vredig.

4. Liefde

De ringvinger staat voor liefde. Want aan die vinger schuiven we de ring die de band met onze geliefde symboliseert. Wij zijn getrouwd met, of zweren trouw aan, liefde alleen.

5. Geweldloosheid

En tenslotte de pink. Die staat voor geweldloosheid. Hoewel hij de kleinste vinger is kan hij door geweldloos te zijn de                     grootste reus op de knieën krijgen. Denk maar aan Gandhi die de weg van geweldloosheid bewandelde, waardoor hij India bevrijdde van de Engelse overheersing. Gandhi was de dwerg en Engeland was de reus.


Deze vijf menselijke basiswaarden heb je dus altijd bij je. Je hoeft maar naar de vijf vingers van je hand te kijken, en je hebt ze weer in herinnering. Sterker nog: deze vijf waarden wonen in je binnenste. Bijvoorbeeld: je voelt je van binnen niet goed als je de waarheid niet spreekt, als je dus liegt. Dan komt je geweten in opstand. Tenminste als het goed is.

Of als je ruzie hebt gehad met iemand, dan is er geen vrede in je hart. Dat voelt ook niet fijn.

In ieder geval is het zo dat wanneer je je richt op de vijf waarden, dus op dat wat goed is, dat het geluk dan als vanzelf naar je toekomst, als ‘bijproduct’, als nevenverschijnsel.

 

Mensen lopen het geluk achterna.

Maar als je een deugdzaam leven leidt

vanuit de vijf menselijke basiswaarden,

loopt het geluk jou achterna.

 

 

Terug naar boven>>