De macht van de opvoeding is beangstigend

Gepubliceerd op 7 juli 2024 om 23:24

We weten allemaal dat het heel belangrijk is hoe we onze kinderen opvoeden. Er wordt gezegd: "Kinderen zijn onze toekomst".  Staan we daar wel voldoende bij stil?

Als wij als ouders daar niet voldoende bij stil staan, dan doen anderen dat wel en die maken daar ook gebruik van. Zoals onderstaand voorbeeld laat zien.

Toen de oorlog in Irak gewonnen was door de Amerikanen (volgens het t.v. programma 'Andere tijden" op 23-08-2003) wilden zij het land weer op de been helpen. De bedoeling was om nu een democratie in te voeren. Daarvoor kozen zij een bepaalde strategie die ook was toegepast in Japan na de oorlog van 1945.   

Maar de vraag was of het wel zou lukken om dezelfde strategie te gebruiken, want Irak en Japan zijn immers verschillend op etnisch, cultureel en economisch gebied.

 

Een aantal oude Japanners vertelden hoe de strategie destijds werd doorgevoerd.

Direct nadat Hiroshima was platgegooid en de oorlog was gewonnen, veranderde de vijand in een vriendelijke en gemoedelijke soldaat die snoepjes uitdeelde en met de meisjes flirtte. (Daar mocht overigens niet over gepubliceerd worden).

Het onderwijs werd anders aangepakt. In de schoolboeken werd alles wat te maken had met de keizer en met het idealistische en mythische Japan onleesbaar gemaakt of verwijderd. De leer-krachten werden opnieuw geschoold. Ze leerden democratisch denken.

Natuurlijk zorgde dat aanvankelijk voor grote verwarring in het denken en voelen van de Japanners. Verder draaiden er Amerikaanse films in de bioscopen, Amerikaanse liedjes werden geïntroduceerd en Japanners leerden zelfs het square dansen.

De Japanners die waren opgegroeid met het idee dat ze er enkel waren om de keizer en het land te dienen, en waar geen ruimte was geweest voor enig individualisme, leerden nu zelfstandig nadenken en eigen verantwoordelijkheden dragen. Waar een volk normaal bekeken jaren over deed om iets te leren of te veranderen, werd nu in een recordtempo doorgevoerd.

De Amerikaanse soldaten waren er op voorbereid hoe zij zich in deze fase na de oorlog moesten gedragen. Hen waren films vertoond om dit duidelijk te maken. Hen was verteld dat het denken van de Japanner omgebogen moest worden. De hersenen van Amerikanen en Japanners (en van iedere andere wereldburger) zijn hetzelfde gemaakt en vertonen dezelfde werking. Alleen de ideeën die in die hersenen zitten zijn anders. Het gaat dus om die ideeën. Welke ideeën stop je in die hersenen?

De oudere Japanners die vertelden hoe de naoorlogse tijd vorm kreeg, waren het op een gegeven moment unaniem met elkaar eens. Zij stelden: "De macht van de opvoeding is beangstigend". Daar waren zij zich terdege van bewust. De ervaring had laten zien hoe groot die macht is.

 

Iemand die goede ideeën heeft doet goede dingen.

Iemand die slechte ideeën heeft doet slechte dingen.

Nu wij via bovenstaand voorbeeld zien hoe belangrijk en machtig de opvoeding is, dat zelfs een overheid een heel volk opnieuw kan 'opvoeden' (omscholen), beseffen wij dan ook dat wij als ouders de eerste en daarmee de meest belangrijke en natuurlijke opvoeders zijn? Misschien zijn we het  helemaal niet eens met wat de overheid of de school onze kinderen leert. Wat voor waarden en normen zijn dat?  Komen die overeen met die van ons? Of is dat juist helemaal niet zo?

We dienen ons bewust te zijn dat we niet zo maar ieder idee wat van een ander komt horen over te nemen. We horen allereerst voor onszelf duidelijk te hebben welke ideeën waar-de-vol zijn om aan het brein van onze kinderen aan te bieden. Dus we zouden eens goed moeten kijken naar hoe onze eigen waarden en normen er uitzien. Zijn die het waard om aan onze kinderen door te geven?

Onze waarden (dus ook ideeën) dienen overeen te komen met wat de natuur ons leert. We horen de natuurlijke wetmatigheden te kennen. Want als er een tegenstrijdigheid is tussen de menselijke en natuurlijke wetten (lees ook: waarden), dan zullen vroeger of later de natuurlijke wetten (waarden) het altijd winnen. De regeltjes en wetten die door mensen gemaakt zijn, zijn echt niet altijd goed. Die worden ook steeds veranderd en aangepast. De natuurlijke wetten niet. Die blijven altijd hetzelfde. Die staan vast.

Onze kinderen zijn de toekomst.

Geef je kinderen dus goede ideeën mee.

De opvoeding van onze kinderen begint in feite met de opvoeding van onszelf.

Iedereen dient bij zichzelf te onderzoeken wat voor waarden en normen hij/zij zelf heeft.  Waar ga jij  voor? Waar sta jij voor? Wat vind jij belangrijk om na te streven? Welke ideeën leven er in je brein. Welke waarden draag jij in je hart?

Als die ideeën niet zo goed zijn, leer dan jezelf betere ideeën aan. Dat is dus eigenlijk jezelf opnieuw opvoeden. Zo leef je je kinderen de goede dingen voor. En wat kinderen zien (ze zien jouw voorbeeld) gaat veel dieper bij hen naar binnen dan wanneer er iets gezegd wordt. Geef dus de ideeën die jij belangrijk vindt, waar jij zelf achter staat, door aan je kinderen door je eigen goede voorbeeld en wijze raad.

 

We hebben inmiddels gezien dat ook anderen onze kinderen opvoeden. Dat is niet te voorkomen. De school, de vrienden, de t.v., de buren, de familie, de computer, films, reclames e.d. lanceren allemaal hun ideeën. Maar toch hebben wij als ouders over het algemeen veel meer invloed dan we zelf vaak beseffen. Zoals dat we onze kinderen kunnen leren om te onderscheiden of de dingen die op hen afkomen inderdaad wel goed of minder goed zijn. Of soms zelfs helemaal slecht zijn. We kunnen onze kinderen leren om een goed onderscheidingsvermogen te ontwikkelen. We kunnen ze leren om de juiste keuzes te maken die hen in het leven verder brengen. Want vergis je niet, al vanaf de kindercrèche krijgt een kind de ideeën, regeltjes, waarden en normen mee van de opvoeders die daar werken. 

Geef de macht voor een goede opvoeding dus niet uit handen.  Anderen dienen niet te bepalen wat goed of slecht is voor ons. Ook overheden niet. Wij opvoeders kunnen zelf nadenken. Wij bepalen zelf wat waarden-vol is.

 

Ideeën die de juiste waarden in zich dragen ontspringen uit: 

  • Waarheid. Dus niet liegen en bedriegen.
  • Rechtschapenheid (= juist gedrag). Het een ander niet moeilijk maken maar correct en respectvol handelen.
  • Vrede.  Geen ruzie zoeken of erger.
  • Liefde. Handelen uit liefde, dus dat je het beste met de ander voorhebt.
  • Geweldloosheid. Geen geweld gebruiken in je daden, niet in je woorden, en zelfs niet in je denken.

Dit zijn de vijf menselijke basiswaarden. Alle overige goede waarden komen voort uit deze vijf . Bijv. zoals dat eerlijkheid bij waarheid hoort, en dat respect hoort bij rechtschapenheid, en vriendelijkheid bij liefde. Enz.

 

Ja, de macht van de opvoeding is beangstigend groot. Je kunt er mensen mee 'maken' of 'breken'. Laat ons allemaal ons beste best doen. Dat zijn we elkaar en vooral ook onze kinderen verschuldigd. En nogmaals ........ heel belangrijk ........  wij horen de macht die wij als opvoeder hebben nooit uit handen te geven.

 

En hieronder even extra aandacht voor moeders, want die beschikken over uitzonderlijke innerlijke kracht.

 

Dr. Phil, de bekende Amerikaanse televisiedokter sprak een vader aan. Hij zei:

"Zij (je vrouw) heeft een hele sterke band met je kinderen. Jij ook, dat weet ik. Maar, en hierover kan ik alleen maar speculeren, ik geloof echt dat moeders op een heel ander niveau verbonden zijn met hun kinderen. Ik hoop niet dat ik nu vaders beledig, maar dit is mijn mening. Er is geen wetenschappelijke basis voor wat ik nu zeg, maar ik heb gezien

hoe moeders bij nacht en ontij het bed uit gaan om een kind te troosten. En wij (mannen) moeten ons er toe zetten om zoiets te doen, terwijl moeders het gewoon willen doen. De band die moeders met hun kinderen hebben is een bijzondere band. Dat weet ik en dat respecteer ik zeer.

 

Dr. Phil kan bogen op een inmiddels 50 jarenlange (praktijk)ervaring en is bovendien zelf vader.

We mogen zijn woorden dus serieus nemen.

 

 

 

Wil je op dit artikel reageren, dan kan dat via de contactpagina.

Zie knop 'contact'.