Cursus Karaktervorming en Persoonlijke Groei

 

Inleiding

 

Kijk naar jezelf

 

  • Hoe doe je de dingen?
  • Hoe voel je je bij alles wat je doet  en meemaakt?
  • Waar houden je gedachten zich mee bezig?
  • Observeer jezelf.

 

 

Als je jezelf observeert is het net alsof je een ander bent die naar jou kijkt. En toch ben jij het zelf die naar jou kijkt. Maar op deze manier zie je dingen van jezelf die je anders niet zou zien. Dus leer je jezelf  beter kennen. En als je jezelf beter kent, kun je datgene  veranderen en verbeteren wat je wenselijk of nodig vindt. 

 

Houd dus jezelf in de gaten en grijp je in je eigen kraag als dat nodig mocht zijn. Dat je dus dingen gaat veranderen, op een betere manier gaat denken en ook anders gaat doen. Je kunt al die verschillende puzzelstukjes (zie plaatje bovenaan) hun passend plekje geven, zodat je leven een vloeiend en gelukkig geheel wordt. Vorm gegeven vanuit je eigen Zelf. Een betere weg is er niet.

En als je dan je eigen leven betert, heeft dat meteen ook invloed op je omgeving. Ja, zelfs op de hele samenleving.

 

 

 

Deze cursus bestaat uit 6 hoofdstukken. Elk hoofdstuk is van wezenlijk belang en kan niet achterwege gelaten worden. Het een grijpt in op het ander. Alles heeft met elkaar te maken. De essentie van deze cursus is terug te vinden in de oude wijze boeken van India, met name de Veda's. Het is dus niet iets wat geleerde mensen bedacht hebben, wat de wetenschap ons geleerd heeft, maar wat via inspiratie tot ons is gekomen. De Veda's zijn blijkbaar de oudste bronnen ter wereld. Ze zijn zo oud, dat men niet heeft kunnen achterhalen hoe oud ze zijn.  Iedereen die deze cursus volgt voelt wel of de inhoud als waarheid met zijn of haar innerlijk resoneert. Anders gezegd: of het dus overeenkomt met het eigen diepe weten en voelen.

Omdat ieder mens op een eigen punt van ontwikkeling staat, beslist dan ook ieder voor zichzelf waar hij of zij mee aan de slag gaat.  Het meest praktische is om uit deze cursus datgene aan te pakken wat je het meeste aanspreekt, of wat je het meest belangrijk vindt. En zo ga je dan verder. Stap voor stap. Want alles in één keer is natuurlijk veel te veel. De weg van de geleidelijkheid levert het meeste op.

 

De hoofdstukken hebben we op de vorige pagina al een beetje kunnen bekijken.

Nog eens kort samengevat:

 

1.    Waarom werken aan jezelf?  Wat is een (goed) karakter?

2.    Wat is Goed? De vijf menselijke basiswaarden.

3.    Zo belangrijk zijn gedachten.

4.    Lichamelijke en geestelijke voeding. Grenzen aan wensen

5.    Leiderschap. Het moment van 'NU'.

6.    Ontdek jeZelf. Op weg naar jeZelf. Wees jeZelf.

 

Een dagboek

Om meteen maar te beginnen is hier een eerste advies. Je kunt het als een opdracht beschouwen om zoveel mogelijk profijt uit de cursus te halen. Namelijk: ga een dagboek bijhouden. Begin er meteen maar mee, deze avond al. Doe dit tenminste 30 dagen lang of zolang je met de cursus gericht bezig bent. En mocht dit je goed bevallen, dan kun je er natuurlijk een gewoonte van maken voor langere tijd.

Wat schrijf je op in dat dagboek? Alles wat goed was die dag.

Alles wat goed was die dag.

Door dit te doen train je je hersenen (je aandacht) om weer oog te hebben voor de goede dingen in je leven. Want dat zijn er beslist heel veel. We zijn echter gewend om onze aandacht vooral te richten op de zaken die moeilijk zijn, of slecht. Die nemen ons denken heel erg in beslag. Maar als we weer leren om zeker ook het positieve te zien, in je persoonlijke leven maar ook daarbuiten, dan is dat een krachtige tegenhanger tegen al het negatieve dat ook overal om ons heen is.

Je richten op het positieve, op het goede, dat geeft kracht. Dat motiveert. Dat houdt je gezond. Dat geeft energie. Die negatieve zaken slurpen juist  energie. Die maken je zwak en ziek. Tenminste als dat negatieve maar lang genoeg duurt.

Dat betekent niet dat je geen aandacht zou hebben voor moeilijke of negatieve zaken. Zeker wel, want daar word je ook mee geconfronteerd en zul je ook moeten aanpakken. We zijn geen struisvogels die de kop in het zand steken. Maar het goede en het positieve dient onze eerste aandacht te krijgen, zodat ons denken daar ook meer mee bezig zal zijn. En omdat ons levensgeluk afhangt van de kwaliteit van onze gedachten.

Leer dus je hersenen om ook het positieve te signaleren en daarop te focussen. Het dagboek is een grote steun hierbij.

Hoe ga je te werk?

Ga elke avond even na hoe je dag verlopen is. Wat was goed, wat was minder goed.

En schrijf dan de goede dingen op. En ook hoe je je daarbij voelde.

Kijk naar jezelf hoe je het deed die dag.

 

Vroeger, in de Middeleeuwen, wanneer de koning zijn onderdanen iets te vertellen had, stuurde hij zijn heraut te paard naar dorpen en steden. De mensen verzamelden zich dan op het dorpsplein waar de heraut zijn perkamenten rol te voorschijn haalde en de boodschap voorlas. Als het goed nieuws was waren de mensen samen blij. Als het slechts nieuws was konden ze er meteen samen over praten en elkaar eventueel geruststellen, troosten, moed inspreken, plannen beramen, …. enz.

Maar in onze huidige samenleving zitten mensen vaak helemaal alleen, of met twee of drie personen, naar de televisie te kijken. En je zit alleen achter de computer. De gebeurtenissen van de hele wereld worden bij je binnengebracht in ‘geuren en kleuren’ met daarbij het behorende aantal decibels. De mensen worden overspoeld met hoofdzakelijk negatieve prikkels van gewelddadigheid, erotiek, overdreven luxe, bittere armoede, oorlog, corruptie, sensatie…… enz.  En dat zit je dan allemaal in je eentje te verwerken. Soms lukt dat, maar vaak ook niet. In ieder geval is het zo, dat datgene waar je naar kijkt, je gedachtewereld vormt.

Als je veel geweldfilms kijkt, raak je daar aan gewend. Als je veel seksfilms kijkt, went dat ook. En je wilt meer van hetzelfde. Als je veel negativiteit bekijkt is de kans groot dat je onverschillig wordt. Het doet je niets meer, je haalt je schouders op of verhardt. En ga zo maar door. Dat wat bij je naar binnen gaat, dus dat waarnaar je kijkt of wat je hoort of betast, maar ook wat je eet, dat alles heeft invloed op je denken. Dus op wát je denkt en hoé je denkt. En ook hoe je je voelt. Meer uitleg hierover in het thema “Geestelijke en lichamelijke voeding”. 

De mensen kunnen tegenwoordig niet meer slapen als ze de krant niet gelezen hebben. En als ze de krant           gelezen hebben kunnen ze niet slapen.                                     - C. Buddingh - 

Heel voorzichtig wordt er hier en daar toch ook een beetje goed nieuws door de media gebracht. Maar dat gebeurt maar heel sporadisch. Terwijl er toch net zoveel goeds om ons heen is als wat niet goed is. Maar we zien het niet meer. Het is maar net waar je je aandacht op richt.

Via het dagboek “Wat was goed vandaag?" gaan we de aandacht voor het goede en positieve stimuleren om zo de cirkel van negatief denken en doen te doorbreken. Steeds ook weer het goede voor ogen halen is een heel goed hulpmiddel. Het goede om ons heen zien, optimistisch zijn van aard, met gebruik van gezond verstand, logica en vertrouwen, helpt ons een flink stuk op weg. 

Met optimistische en positieve gedachten kunnen wij ons brein opnieuw programmeren totdat het een gewoonte wordt om vanuit een positieve grondhouding te handelen. Ons leven zal beduidend anders verlopen. Het volgende voorbeeld toont dat aan:

In een nieuwbouwwijk wonen twee gezinnen naast elkaar waarvan de vaders een totaal ander karakter hebben. De ene vader is ‘zwaar op de hand’ terwijl de andere vader een kwiek en optimistisch persoon is.  Beide vaders hebben een even hoog inkomen en hebben een even hoge hypotheek te betalen.

De eerste vader zit steeds met die hoge hypotheek in zijn maag. Hij moet er geregeld aan denken en maakt zich veel zorgen. “Als we die hypotheek maar opgebracht kunnen krijgen. Er mag niets tussenkomen ….. Mijn vrouw alleen kan dat niet runnen ….....” En na verloop van tijd krijgt deze vader een maagzweer. Psychosomatische klachten, zegt de dokter. Het leven is voor deze vader best zwaar. Hij sleept zich als het ware voort, van de ene dag naar de andere.

 

De tweede vader denkt anders. Hij heeft vertrouwen dat het allemaal wel goed komt. Hij weet dat hij zijn best moet doen. En dat doet hij ook. Hij doet wat hij kan en verder laat hij het los. Als deze vader zijn gras maait fluit hij daarbij een aardig deuntje. Hij heeft nog tijd over om met zijn kinderen te spelen. Deze vader heeft geen lichamelijke klachten. Hij vindt dat het leven goed is voor hem. Hij geniet er van.

 

Onze manier van denken vormt dus ons leven. Veel mensen die negatief denken zijn zichzelf hiervan vaak niet bewust. Door veel te oefenen en vol te houden in het positief gericht zijn, programmeren we ons brein dus opnieuw. Degene die wil kan zich elke dag weer, waar hij zich ook bevindt, oefenen in het zich eigen maken van de nieuwe manier van kijken en denken. Je zult als een aangenamer mens beduidend gemakkelijker door het leven huppelen.

 

Tip: Dankbaarheidsdagboek 

 

In plaats van het bijhouden van een dagboek over wat goed was die dag, kun je ook een dankbaarheidsdagboek aanleggen. Elke avond voor het slapengaan even opschrijven waarvoor je die dag dankbaar was of kon zijn. Dat gaat dieper dan alleen opschrijven wat goed was. Dankbaarheid is een creatieve houding. Het is een scheppende houding die helpt ons leven zoveel rijker, voller, vrediger en vreugdevoller te maken. Door het goede te zien zullen onze gevoelens van dankbaarheid sterk toenemen en daarmee ook de kwaliteit van leven.

 

Veel plezier en voldoening met het bijhouden van je dagboek!

 

Meer weten?

Het boek 'De zachte weg terug' is via deze link te bestellen.

 

 

Terug naar boven>>