Hoofdstuk 4 a

 

Lichamelijke en geestelijke voeding

Lichaam, ziel en geest werken ten nauwste samen.

De teksten zijn genomen uit verschillende bronnen die te herleiden zijn tot de Veda’s van India.

Omdat het geheel in eigen woorden is weergegeven is verdere bronvermelding achterwege gelaten.

 

 

Voor de duidelijkheid:    

- met de geest wordt hier bedoeld: het verstand, het denken. 

- met de ziel wordt bedoeld: de inwonende levenskracht in ieder mens.

 

Het eerste wat belangrijk is voor dit thema is dat we dienen te beseffen dat lichaam, ziel en geest ten nauwste samenwerken. Bijvoorbeeld:

Stel dat je je plotseling en onverwacht geconfronteerd wordt met iets waarvan je hevig schrikt. Dat schrikken doe je in je psyche (in je denken, in je ziel, in je innerlijke). Je voélt het helemaal diep van binnen. En wat laat het lichaam binnen een fractie van een seconde als reactie zien? Misschien een sterk kloppend hart? Of zweet in je handen? Of knikkende knieën? Of nog iets anders?

Dit voorbeeld toont reeds aan dat lichaam, ziel en geest ten nauwste samenwerken. De lichamelijke reacties kunnen voor iedereen natuurlijk anders zijn.

 

Nog een voorbeeld:

Verliefd zijn doe je in je psyche, (dus in je geest, in je denken), maar in je lichaam fladderen er zogezegd vlinders in je buik en je voelt je misschien wel10 kg lichter. Het kan zelfs zijn dat je constant een blos op je wangen hebt. Je straalt gewoon. Het zou ook nog kunnen dat je zelfs (veel) minder eet. Er wordt niet voor niets gezegd: "Mensen die verliefd zijn kunnen leven van de lucht alleen."

Lichaam, ziel en geest werken dus wel degelijk samen.

Hetzelfde gebeurt blijkbaar met ziektes, alleen de tijd voordat een ziekte tot uiting komt kan lang(er) duren. Bijvoorbeeld: iemand maakt zich zorgen of hij al zijn rekeningen wel op tijd betaald kan krijgen. Deze zorg (die zetelt in de psyche) kan na verloop van tijd in het lichaam tot uiting komen. Men krijgt misschien migraine of een maagzweer of huiduitslag. Ook dat kan voor iedereen weer anders zijn. Deze klachten noemt men psycho-somatische klachten. Dat is dus een lichamelijk ziek zijn met een psychische oorzaak. Dit kan heel ver gaan. Stress is blijkbaar de grondoorzaak van heel veel ziektes.

 

Wij leggen ook even de link naar de vijf menselijke basiswaarden:

Wanneer iemand niet leeft volgende de waarde waarheid of rechtschapenheid (juist gedrag) dan kan die persoon een schuldgevoel ontwikkelen wat zich uiteindelijk in het lichaam manifesteert. Of wanneer we geen liefde ontvangen of zelf niet in staat zijn om liefde te geven, dan kunnen we ook ziek worden. En zo voort.

Vele, voornamelijk alternatieve geneeswijzen, gaan er van uit dat welhaast alle lichamelijke ziekten een psychische oorzaak hebben. De holistische visie (d.w.z. dat de mens als een heelheid of eenheid gezien wordt en dat alles uiteindelijk alles beïnvloedt) wint steeds meer terrein. Dus niet alleen lichaam, ziel en geest beïnvloeden elkaar, maar ook alles wat een mens meemaakt op sociaal, religieus, politiek en maatschappelijk terrein. De alternatieve geneeswijzen, maar ook de klassieke geneeskunde, vinden het erg belangrijk om preventief te werken om lichamelijk en geestelijk gezond te blijven.

 

Preventief werken d.m.v. voeding (lichamelijk en geestelijk)

De aandachtige lezer begrijpt misschien al dat we aandacht dienen te besteden aan goede voeding op gebied van lichaam, ziel én geest wanneer we ons karakter willen verfijnen en persoonlijk willen groeien.

 

Wat voeding doet:

In wat blijkbaar de alleroudste geschriften ter wereld zijn, de Veda’s van India, staat te lezen dat het grove gedeelte van het voedsel dat we tot ons nemen, wordt uitgescheiden als feces (ontlasting). Dat wisten we natuurlijk allang. Verder neemt het subtiele gedeelte van het voedsel de vorm aan van bloed en het gedeelte tussen het grove en het subtiele neemt de vorm aan van spieren. Daar wisten we ook al iets van. Maar het gedeelte dat je de essentie zou kunnen noemen neemt de vorm aan van de geest. En dat is waarschijnlijk nieuw voor ons. Dat betekent dat de soort voeding die we tot ons nemen zelfs invloed heeft op ons denken en uiteindelijk dus op ons karakter. Een gedeelte van ons voedsel neemt dus de vorm aan van geest. En water neemt de vorm aan van leven (of levenskracht). Het grove gedeelte hiervan wordt uitgescheiden als urine.

Schematisch ziet er dat als volgt uit:

Of dit nu wel of niet op waarheid berust kan ieder voor zichzelf proberen vast te stellen. We kunnen zelf testen of de verschillende soorten voeding inderdaad invloed hebben op onze manier van leven en welbevinden. Hoe voelen we ons wanneer we frites gegeten hebben? Een vol beladen gevoel? Maakt het ons fit? Of maakt het misschien loom en traag? Wanneer we verse groenten eten, voelen we ons waarschijnlijk fitter en lichter. En hoe voelt het als we bier drinken, of melk, of water, of vruchtensap, of koffie? Is er inderdaad verschil?

Wij zijn helemaal niet gewend om te letten op de gevolgen van het nuttigen van ons voedsel. Het is zeer de moeite waard om dit eens uit te proberen. Misschien kunnen we zelfs vaststellen dat de verschillende voeding ook invloed heeft op hoe we denken en dat het van daaruit invloed heeft op ons doen.

Bij sommige voeding is het niet moeilijk om de resultaten snel en duidelijk vast te kunnen stellen. Bijvoorbeeld bij alcohol (of drugs) zien en voelen we meteen al de uitwerking op lichaam én geest. Iemand die dronken is loopt bijvoorbeeld onevenwichtig, slaat wartaal uit en kan domme dingen doen. Bij andere voeding zal de uitwerking in het begin wat minder duidelijk zijn. Maar stel je voor dat je een week of een maand lang alleen goede voeding nuttigt. Dan zullen de resultaten zich duidelijk beginnen af te tekenen.

 

We eten niet alleen via onze mond

Eten doe je niet alleen met je mond (de smaak), maar met al je zintuigen.

 • Je ‘eet’ met je ogen (het zien),
 • je 'eet' met je oren (het horen),
 • je 'eet' met je neus (het ruiken)
 • en je 'eet' met je huid (de tastzin).

Wat we ook opnemen, het komt ons lichaam binnen via deze vijf zintuigen.

Alles wat je ziet, hoort, ruikt of ervaart via de tastzin kun je geestelijke voeding noemen. Het  vormt je manier van denken. Het is in feite dan ook zeer belangrijk dat we ieder waarnemingsorgaan voorzien van de juiste voeding.

 

Drie soorten voeding (voor lichaam én geest)

In het oude India kent men drie soorten voeding (voor lichaam én geest).

1) voeding die ons in harmonie houdt en waar we ons het beste bij voelen = Satwa-voeding

2) voeding die ons ophitst en ongedurig maakt = Rajas-voeding

3) voeding die ons loom en vadsig maakt = Tamas-voeding

(We houden de woorden Satwa, Rajas en Tamas aan omdat deze moeilijk te vertalen zijn).

 

Om ons lichamelijk en geestelijk goed te voelen en op beide terreinen gezond te zijn, kunnen we dus het beste Satwa-voeding tot ons nemen. Die Satwa-voeding (die ons dus in harmonie houdt) bestaat uit:

 

Satwa-voeding op lichamelijk gebied:

 • rauw, onbewerkt en zoveel mogelijk biologisch voedsel zoals vers fruit en groenten, dat is zgn. ‘levende’ voeding (héél  kort koken mag ook)
 • noten, aardappelen, honing, rijst en alle graanproducten
 • ontkiemende zaden en peulvruchten (levende voeding)
 • met mate melk en melkproducten ’ te’ is niet goed (niet te zout, te zuur, te zoet, te bitter, te gekruid, te warm, te koud, te veel, te weinig)
 • Satwa voedsel kun je associëren met olie, niet met vet.
 • eet in stilte (bijv. niet tijdens het t.v. kijken of tijdens een ruzie)
 • eet zoveel mogelijk op vaste tijden
 • zuiver water – zuivere lucht – voldoende zon
 • voldoende beweging, rust en slaap

Satwa-voeding op geestelijk gebied:

 • de geestelijke voeding die je binnen krijgt via je ogen, je oren, je neus, je tastzin dient zo zuiver mogelijk te zijn. Dat wil zeggen: kijk naar goede films, lees boeken waar je goede dingen van leert, geniet van de natuur, geniet van mooie culturele zaken, heb gesprekken met goede mensen, zoek goede vrienden uit, luister naar goede muziek, geniet van zuivere en goede geuren (slechte geuren brengen schade toe aan de lucht die je inademt) enz.

 

Satwa-voeding op ziele-gebied:

 • leef vanuit een houding van dankbaarheid. Dankbaarheid voor de Schepper van het voedsel en alles wat is. Ook als iemand niet gelovig is kan hij/zij nog ontzag en dankbaarheid tonen voor de schepping.
 • ga om met mensen en dingen (films/boeken/gesprekken) die je op geestelijk en op ziele-niveau voeden. (Zoals voorbeelden van ‘heilige’ levens van mensen – zoals Nelson Mandela, Gandhi, moeder Teresa, enz.)

 

Satwa voeding zet de mens op het juiste pad van handeling (denk hierbij aan de vijf menselijke basiswaarden). Het bevordert de zelfbeheersing en de intelligentie meer dan rajas en tamas voedsel. Satwa voedsel helpt bij het ontwikkelen van concentratie. Het maakt gelukkig. Satwa voedsel is aantrekkelijk  en smakelijk. Het is sappig en olieachtig.

Voedsel wat met liefde is bereid is bijzonder. Daar zit de vitamine L in (van Liefde). Die liefdestrilling gaat heel subtiel in het voedsel over. Daarom kan een sobere maaltijd die bereid is door een liefdevolle moeder veel lekkerder zijn dan de meest exclusieve voeding van een chique restaurant.

Wat betreft rajas en tamas voedsel zullen we kort zijn.

 

Rajas voedsel:

 • met kunstmest en chemicaliën gekweekt voedsel
 • alles wat ‘te’ is (te zuur, te zout, te bitter, te pittig, te veel, te warm, te koud, enz.)
 • verdovende middelen, tabak, alcohol, koffie, e.d. kunnen zowel tamas als rajas zijn.
 • opwindende beelden
 • agressieve geluiden
 • te sterke geuren

 

Tamas voedsel:

 • kant en klare voeding of voeding uit ‘de muur’. Heel veel voeding is klaargemaakt om zo in oven of magnetron te kunnen doen, de zgn. kant-en-klare maaltijden . Dit zijn blijkbaar enkel ‘lege calorieën’ die alleen maar de maag vullen.
 • gekookt voedsel wat is afgekoeld (dus liever geen voedsel van de vorige dag)
 • industrievoedsel (gebak, snacks, snoep, enz.)
 • geraffineerde suiker (= witte suiker).

Wat dit laatste betreft mogen we weten dat wit gemaakte producten zeer slecht zijn, zoals witte suiker en wit meel. Het gaat hier m.n. om het proces van het wit maken – het raffineren – wat bijv. sterk kankerverwekkend blijkt te zijn.  De resultaten van onderzoeken verwijzen hier steeds meer naar. Helaas bevindt zich witte geraffineerde suiker in welhaast alle producten die men in de supermarkt kan krijgen. Lees het etiket er maar eens op na. En heel veel lekker brood en gebak is gemaakt van wit geraffineerd meel. Dus dan wordt het al moeilijker om goede voeding te kopen.

Bruine rietsuiker is beduidend beter en dus ook bruin brood.

Het gebruik van tamas voedsel versuft ons. Het stompt de intelligentie af en bevordert luiheid.

Rajas voedsel is ophitsend, maakt eerder boos en agressief. Het versterkt de honger en de dorst.

 

Wat rajas en tamas geestelijke voeding betreft:

Het kijken naar ophitsende films over geweld, seks, intriges, bedrog, horror, griezels, e.d. en het lezen van soortgelijke boeken is tamas en/of rajas. Ook door te luisteren naar roddelpraat, vulgaire grappen, ophitsende muziek e.d. blijven we niet in harmonie. Als we ons steeds weer met dit soort zaken voeden wordt onze geest (ons denken) vervuild en zullen we ons niet beter gaan gedragen.

 

Belangrijk:

Dit thema bevat adviezen over hoe we anders en eventueel beter met voeding zouden kunnen omgaan. Maar je beslist zelf of je zo’n advies opvolgt. Wij westerlingen beseffen in het algemeen wel dat voeding invloed heeft op ons lichaam, maar we weten niet veel van wat voeding doet met onze ziel en onze geest. Als je lekker in je vel wilt zitten, ontkom je er niet aan om je ook met goede lichamelijke en geestelijke voeding bezig te houden. Je komt sterker in je schoenen te staan en je kunt een beter tegenwicht bieden aan alles wat moeilijk en negatief is in onze samenleving. Als je hier je eigen onderzoek naar doet en de dingen daadwerkelijk gaat toepassen, zul je al snel merken dat er veel wijsheid en waarheid zit in dit thema.

 

Als je de hele lijst gezien hebt over wat er vermeld staat betreffende Satwa, Rajas en Tamas voedsel, dan lijkt het wel of er nog maar weinig overblijft om te kunnen eten en van te genieten. We vinden immers – terecht – dat het ook nog leuk moet blijven? Het is in onze cultuur buitengewoon moeilijk om op een andere manier met voeding om te gaan dan wat we gewend zijn. Ons voedselaanbod is immers zo groot. Er is zoveel variatie. En de winkels maken het ons gemakkelijk met veel kant en klare producten. Bovendien heeft niet iedereen de mogelijkheid, de tijd en de interesse om in een eigen tuin zuivere groenten te kweken.

Ook is er niet altijd begrip en medewerking vanuit onze naaste omgeving. Zoals bijvoorbeeld bij alcoholgebruik. Dat is sociaal helemaal geaccepteerd. Je krijgt het idee dat je wel bijna mee moét doen, want iedereen doet het. En als je dan een nieuwe en betere koers wilt varen, is het een vereiste dat je echt sterk in je schoenen staat.

Wanneer je tot een ander voedingspatroon wilt overgaan (op lichamelijk en/of geestelijk gebied) omdat je het grote nut er van in ziet, dan is het advies om dit stap voor stap te doen. Anders houdt je het hoogstwaarschijnlijk niet vol. Verbeteringen met telkens 1%. Maar wel doorgaan tot je de nieuwe gewoonte hebt eigengemaakt. En daarna kun je een volgende stap zetten.

 

In onze westerse wereld

is er op alle gebied

een zeer groot en gevarieerd

aanbod van ‘verleiders’.

 

 

 

Nog een aantal tips voor wie geïnteresseerd is:

 

 • Alleen geneesmiddelen kunnen een ziek mens niet genezen. Er bestaat geen wondermiddel tegen alle kwalen. Het is van groot belang wat voor soort voeding je tot je neemt.
 • Het is verstandiger om ziekten te voorkomen dan om achter geneesmiddelen aan te hollen als je reeds ziek geworden bent. De mens schenkt over het algemeen te weinig aandacht aan voorzorgsmaatregelen (preventie).
 • Houd maat met betrekking tot eten, drinken, slapen en lichaamsbeweging.
 • De slaap is even belangrijk als werk en voedsel.
 • Wees in de zon en laat de zonnestralen doordringen in je huis. Laat de zonnestralen enige tijd op je lichaam vallen. Laat ze je kleren en je voedsel verwarmen en licht op hen werpen. Dat zal hen met gezondheid overgieten.
 • Maak je niet voortdurend zorgen over een of ander kwaaltje. Wees moedig, dat is het beste versterkende middel. Het is niet een lang leven dat telt. Wat wel telt is of je succes hebt in het bereiken van het werkelijk doel van je leven.
 • Goed voedsel is van essentieel belang. Eet niet zomaar alles wat je ziet of tegenkomt om je honger te stillen of je maag te vullen. Zich overeten is een mode geworden. Het eten dient zeker smakelijk te zijn maar ’lekker’ is niet de hoofdzaak.
 • Vogels en viervoetige dieren brengen hun gezondheid weer in orde alleen door een streng dieet in acht te nemen. Veel mensen daarentegen houden zich in leven met tabletten, pillen en injecties. Af en toe eens een dag vasten blijkt heel goed te zijn.
 • Tijdens de maaltijden drinken is af te raden. Maar grote hoeveelheden zuiver water drinken enige tijd voor en na de maaltijden is uitstekend.
 • Zowel luiheid en een bruisend leven leiden tot een minder goede gezondheid.
 • Een degelijk en werkzaam leven leidt wel tot een goede gezondheid.
 • Tevredenheid is het beste versterkende middel. Het verzekert je van gemoedsrust en gemoedsrust behoedt je voor veel lichamelijke en geestelijke ziekten.
 • Kleding heeft de functie om de mens tegen hitte en koude te beschermen. Het mag niet je gezondheid benadelen, zoals door bijv. ongeschikte schoenen of knellende kleding.

 

Samenvattend:

 • Een mens bestaat uit lichaam, ziel en geest.
 • Zij werken ten nauwste samen.
 • Op alle drie gebieden kan de mens het beste satwa voeding tot zich nemen.
 • Preventieve zorg is heel belangrijk en effectief.
 • Beter voorkomen dan genezen.
 • Laat ons een levensstijl ontwikkelen die onze vitale levenskrachten in balans houdt.
 • Een goede gezondheid is onze grootste rijkdom.
 • Een gezond lichaam bevat een gezonde geest.
 • Alles wat we door middel van onze zintuigen waarnemen (wat we eten, zien, horen, ruiken en voelen) heeft invloed op onze lichamelijke en geestelijke gesteldheid.
 • De kwaliteit en de kwantiteit van het voedsel dat wij gebruiken bepalen onze gedachten en onze gevoelens. Het voedsel wat we nuttigen heeft grote invloed op wie we zijn. Je bent wat je eet.
 • Als de mens zijn doel wil bereiken is het een eerste vereiste dat hij lichamelijk en geestelijk gezond is. Een van deze doelen  is om persoonlijk te kunnen groeien en je karakter te verfijnen. Daarom ook volg je deze cursus.

 

Globaal gezien bestrijkt Satwa voeding dus het volgende: 

 

 • gezonde lichamelijke voeding,
 • gezonde geestelijke voeding
 • "gezonde" medicijnen
 • zorgen voor een goed milieu (bijvoorbeeld zo weinig mogelijk "stralingsapparatuur", schoon huis e.d.)
 • goede sfeer in huis en op het werk (geen afgunst, boosheid e.d.)
 • orde en regelmaat in de dagindeling (werk, rust, ontspanning, slaap)
 • en last but not least, zorgen voor omgang met goede mensen want ook dat is (geestelijke) voeding.

 

Er is nog veel meer te  vertellen over lichamelijke en geestelijke voeding. Maar datgene wat hier wordt aangereikt zal voor veel mensen totaal nieuw en misschien ook confronterend zijn. Denk er eens over na, kom tot je eigen conclusies, en haal er uit wat bij je past en waar je heil in ziet.

En weer even ter herinnering: Wil je iets aanpakken, doe het dan in stappen van telkens 1%.  Tenzij natuurlijk een verandering of verbetering  gemakkelijk en spontaan verloopt. Alle succes toegewenst!

 

Dagschema Satwa, Rajas en Tamas

 

In de natuur hebben Satwa, Rajas en Tamas, zijnde de drie hoedanigheden, hun vaste perioden. In het schema hiernaast is te zien hoe ze verdeeld zijn over een etmaal (dus over 24 uren). 

Vroeger gingen de mensen met de ‘kippen op stok’. Iedereen ging slapen als het donker werd. Maar de mensen konden de tijden enigszins naar hun hand zetten toen ze de beschikking kregen over elektrisch licht. We leven dus allang niet meer mee met het ritme van de natuur. Het is interessant om te weten hoe de ritmes in een etmaal van nature uit geregeld zijn, maar in  onze samenleving is het echter heel erg moeilijk om volgens dat ritme te leven.  Waarschijnlijk zouden de mensen zich energieker en beter voelen wanneer zij zich iets meer zouden inpassen in het natuurlijke ritme.

Een onderzoek over hersenen en voeding.

 

Op 19-4-2003 was er vroeg in de avond op tv een gesprek te volgen met onderzoekers van de universiteit van Maastricht. Dat was in een programma van 'Twee Vandaag' van de TROS op Nederland 2.  Het ging over de invloed van onze voeding op de hersenen. Er werd gesteld dat voeding en alles wat in de hersenen gebeurt met elkaar in verband staat. Engels onderzoek had zelfs aangetoond dat wijziging in de voeding (meer visvetzuren, vitaminen en mineralen) in een bepaalde gevangenis geleid had tot een vermindering van 37% van de gewelddadigheids conflicten. Dat is nogal wat! Voeding beïnvloedt dus wel degelijk ons denken. En we weten al dat geweld het eerst in het denken begint. Dus als we zeggen: "Je bent wat je eet", begrijpen we dat nu ook beter.  Wij blijken in feite gewoon 'een chemische fabriek' te zijn.

Onderzoekers hadden ook vastgesteld dat verbetering van de voeding bij dementerende ouderen het geheugen had verbeterd. In het onderzoek had men gezorgd voor een goede basisvoeding aangevuld met een drankje als voedingssupplement.

Men sloot het programma af met een pleidooi. “Begin maar alvast met goede voeding tot je te nemen in afwachting van nader onderzoek.”

Dit kunnen we ons allemaal wel in de oren knopen. Nietwaar?

 

Een voorbeeld van ’’Wat geestelijke voeding kan doen’’.

 

Vraag:  Als je naar een seksfilm kijkt of een pornoblad leest, wat voor invloed heeft dat dan? Stefan antwoordt:

Bron: Art.: ‘Wat geestelijke voeding kan doen’. Uit: Getuigenis van Gods Liefde - katholiek magazine - nov/dec 1994 Jrg. 9, nr. 6.

"Marieke en ik hebben de eerste twee jaren van ons huwelijk als een jong "modern" stel geleefd: uitgaan, vrienden, videofilms, bioscoop ....... We wilden alles zien en alles kennen. Zo zijn we ook naar seksfilms gaan kijken. We lachten heel wat af als we van deze voorstellingen thuiskwamen en stopten zo een gevoel van verwarring en walging weg. We wilden ons niet schuldig gaan voelen. Maar als we met elkaar naar bed gingen, zag ik niet meer helemaal Marieke voor me en bij haar was dat ook zo. Bepaalde beelden plaatsten zich op een slinkse wijze tussen ons in en brachten in feite een verwijdering tussen ons.

Na een zware beproeving in onze familie kwamen we ertoe om vraagtekens te zetten bij onszelf en bij ons leven. We beseften dat die beelden, die in ons geheugen bleven opgeslagen, onze liefde aan het verstikken waren. We besloten om geen seksfilms meer te gaan zien en in het algemeen, om niet meer "alles naar binnen te slaan" wat we tegenkwamen en op dat moment "in" was. Daardoor kregen we een leven dat veel meer klopte met wat we werkelijk wilden."

 

Geluid is ook geestelijke voeding. Je 'eet' zogezegd met je oren.

Toon Hermans zegt in zijn boek 'Ik heb het leven lief" enkele rake dingen. (op blz. 229)

Zie hieronder wat voor invloed geluid kan hebben.

 

 

Ik ben er zeker van dat allerlei soorten geweld beginnen bij het geluid. Al eens een geluidloze mitrailleur gehoord... of een fluisterende commandant?

 

Vrede- en rustverstoring beginnen bij de overschrijding van de geluidsnormen. Op de klanken van Mozarts ‘Kleine Nachtmusik’ is het moeilijk stenen gooien.

 

Dacht u niet dat de wereldvermaarde autoraces een groot deel van het sensationele zouden verliezen als de razendsnelle bolides zich geruisloos over de circuits zouden voortbewegen?

Vragen/opdrachten om voor jezelf te beantwoorden.

 

 • Graag het dagboek weer bijhouden m.b.t. goed en/of goed nieuws.
 • Maak de balans eens op wat jij (en eventueel je gezin) zoal gewend bent om te eten. Dus wat krijgt je binnen aan  lichamelijk voedsel?
 • Maak de balans ook eens op wat je binnenkrijgt aan geestelijk voedsel. Dus welke boeken lees je. Waar kijk je naar op tv. of computer. Met welke mensen spreek je het meest. Enz.
 • Kun je al iets bedenken welk slecht lichamelijk voedsel je achterwege zou kunnen laten om daar dan iets goeds voor in de plaats te zetten? En ga je dat nu ook doen?
 • Kun je tevens iets bedenken wat je aan slechte geestelijke voeding weg zou kunnen laten om ook daar iets goeds voor in de plaats te zetten? En ga je daar ook nu mee beginnen?
 • Ter herinnering: ga met kleine stapjes te werk, (telkens verbeteringen van 1%) zodat je dit proces kunt volhouden en de nieuwe manier van eten tot een nieuwe gewoonte geworden is. Dus zowel op lichamelijk als geestelijk gebied. Daarna kun je verdergaan. Je voelt van binnen wel aan hoever je kunt gaan zonder jezelf teveel geweld aan te doen. Maar soms moet je toch ook wel even doorbijten. En niet boos zijn op jezelf als het soms niet lukt, maar gewoon weer de draad oppakken en verdergaan. Totdat........ je dat doel hebt bereikt.
 • Niet vergeten:  de aanhouder wint!

 

Meer weten?

Het boek 'De zachte weg terug' is via deze link te bestellen.

 

Terug naar boven>>