Hoofdstuk 6

 

Ontdek je Zelf

Op weg naar je Zelf

Wees je Zelf

 

Wij schrijven het Zelf hier met een hoofdletter omdat we willen aangeven dat we ons echte Zelf willen leren kennen. Dus niet ons gewone 'zelf' die we denken dat we zijn, maar het ware wezen dat we in werkelijkheid blijken te zijn. Het gaat dus niet om ons zelf, maar om ons Zelf.

 

Ontdek je Zelf:

We zouden kunnen beginnen met ons de vraag te stellen: “Wie ben ik?” of “Wie ben ik zelf?”  Blijkbaar zijn er drie zelven, of “ikken”. (Dat zagen we reeds in hoofdstuk 1). Met welke van deze drie vereenzelvigen we ons?  Met andere woorden: met welke ‘zelf’ voelen we ons één? Dus wie denken we dat we zijn?

 

Er zijn drie “ikken”.

 

1) Degene die je denkt dat je zelf bent.

Heel veel mensen vereenzelvigen zich met hun lichaam. Zij denken dat zij hun lichaam zijn. Als ze in de spiegel kijken zeggen ze tegen zichzelf: Ik ben dik, ik ben dun, ik ben knap, ik ben niet knap, ik ben groot, ik ben klein, enz.

Maar als we er over nadenken dan moeten we tot de conclusie komen dat we niet het lichaam zijn, maar een lichaam hebben. Je zegt toch “Dat is mijn hand”? En “Mijn hand doet pijn”? Als je “mijn” zegt, betekent dat automatisch dat je het niet zelf bent. Je zegt niet: “Ik ben (mijn) hand”? “Je zegt niet : “Ik ben (mijn) lichaam”, maar: “Ik heb een lichaam”. Dus wij zijn niet het lichaam.

2) Degene die anderen denken dat je bent.

De mensen om je heen kijken met andere ogen naar jou dan jijzelf doet. Dikwijls beschrijft men iets van het karakter van de persoon. Bijv. Mijn moeder was een fijne vrouw. Mijn vader was een eerlijk man. Mijn buurman was een dronkelap. Mijn vriendin is een workoholic. Mijn broer is zeer intelligent. Men kan ook wel een lichaamsbeschrijving geven (die met dat krulletjeshaar), maar men heeft ook duidelijk oog voor het karakter. Anderen kijken met andere ogen naar jou, dan dat jijzelf dat doet.

3) Degene die je in werkelijkheid bent.

Wie ben ik in werkelijkheid?

 

Om punt 3 te verduidelijken kunnen we kijken naar nevenstaande tekening. We stellen dat we niet het stoffelijk lichaam zijn. Dat zagen we reeds bij punt1. Maar we stellen ook dat we niet ons denken (ons denklichaam) zijn. Dat hebben we reeds gezien in bijeenkomst 3. Wij horen de baas over ons denken te zijn. Wij zeggen ook: “Ik denk”. Denken is een  werkwoord. En het “ik” voert dat werk uit. Dat betekent dat wij niet het denken zijn. En wij zijn ook niet onze emoties (het emotionele lichaam). Je zegt: Ik heb verdriet”. Je zegt niet: “Ik ben verdriet”.”

Er is groot verschil tussen ‘hebben' en 'zijn'.                               

Kijk maar naar het kadertje hiernaast.

Heel belangrijk is dat we hier even opmerken dat de gevoelens die voortkomen uit onze emoties (woede, blijdschap, angst, zorgen, verdriet,  enz.) niet hetzelfde zijn als het voelen wat voortkomt uit ons Zelf. Je kunt zeggen dat de gevoelens van de emoties komen uit het hart met een kleine h. (Deze zijn dwingend van aard). En het voelen uit het Zelf is van het Hart met een grote H. (Deze zijn rustig, vredig, vreugdevol, wetend, enz.) Als we niet het lichaam zijn, en ook niet het denken en de emoties, wat of wie zijn we dan wel? Misschien kunt je zelf een antwoord bedenken op het volgende:

Stel je voor dat je in een ziekenhuis bent, op de afdeling intensive care. Daar liggen twee patiënten die er beiden erg beroerd aan toe zijn. Ze liggen niet voor niets op die afdeling. Een dag later blijkt dat een van deze twee patiënten is overleden. De vraag is: stel dat je de beide lichamen van de patiënten nog naast elkaar ziet liggen, het ene is levend, het andere is dood,  wat maakt of is het verschil tussen deze beide lichamen?

Mensen die deze vraag proberen te beantwoorden zeggen meestal het volgende: “Tja, bij die dode persoon is het leven er uit.” “Er zit geen energie meer in dat dode lichaam.” “De ziel is er niet meer.” “Het dode lichaam is koud.” “Het gewicht van het dode lichaam is enkele grammen minder. Dat heeft men vastgesteld, dus er is iets uitgegaan. Maar wat dat is weet ik niet.” Van iemand die overleden is wordt ook vaak gezegd, op het lichaam wijzend, “Dat is onze ………. niet meer. Dat is alleen nog maar zijn/haar lichaam.”

Maar waar is die energie, die warmte, die ziel, dat leven, of die levenskracht dan naar toe? Wat is datgene wat een levend wezen in staat stelt te ademen, het hart laat kloppen, de ogen laat knipperen, laat denken, laat doen, laat staan, laat voelen, laat lopen ….. ? Moeten we niet concluderen dat we eigenlijk datgene in ons lichaam zijn, dat het lichaam doet voortbewegen, het laat ademen, laat voelen, laat denken……..? Dat wij in feite die levenskracht zelf zijn? Die Bron. Die Ziel. Die Kern. Of hoe men dat ook maar noemen wil?  Wij zijn DAT.

Mogen we zeggen dat we nu beginnen te ontdekken wie we in feite zijn?

 

Zover als wij weten is wat wij hier nu hebben opgeschreven wetenschappelijk (nog) niet te bewijzen. We kunnen verwachten dat we tijdens ons leven dit bewijs ook niet zullen krijgen. Dat betekent dan ook dat we zelf op zoek dienen te gaan of bovenstaande tekst klopt. Daarvoor kunnen we gebruik maken van onze intuïtie, ons diepste weten en voelen, maar ook van onze logica en gezond verstand. Door oplettend te zijn en door middel van onze ervaringen zullen we steeds meer antwoorden vinden op de vraag wie we in diepste wezen zijn.

 

Advies:

Wees onderlegd en vol vertrouwen, dan zullen de (geestelijke) inzichten vanzelf volgen.

Dat betekent dat we open moeten staan om te leren, om bekwaam te worden, om voorbereid te zijn …… Doe dit op een rustige manier en ga er gestadig en vastberaden mee door. Wees niet ongeduldig, krampachtig of gestresst. Zo zullen we zeker ons Zelf ontdekken. Als je voldoende onderlegd bent kan dat zelfs in een flits (in een 'vingerknip') gebeuren.

 

Op weg naar je Zelf

Alles wat in deze cursus werd aangereikt kunnen we gebruiken om de weg naar ons Zelf af te leggen. Tot nu toe hebben we kunnen zien wat we blijkbaar niet zijn en ook wat we hoogstwaarschijnlijk wel zijn. Door hier geregeld over na denken, zuiver proberen te voelen, er mee bezig te zijn en de dingen te ervaren, zal voor ons steeds duidelijker worden wat dat Zelf is,

Een middel om de weg naar ons Zelf af te leggen:

Een machtig middel om de weg naar ons Zelf af te leggen is ons geweten. Als we het contact met ons geweten verloren zijn, dan dienen we nu weer bewust voeling te krijgen met dat diepe weten in ons. Ons ‘geweten’ is blijkbaar de stem van ons echte Zelf. Ons Zelf dat in werkelijkheid de antwoorden op alle vragen weet. 

Vanuit dit diepe weten komen we er achter wanneer we iets doen wat eigenlijk niet klopt. We weten dat niet alleen van binnen, maar we voelen het ook. Het is een voelend weten. We weten immers eigenlijk altijd wel wat we te doen hebben als we voor een bepaald probleem staan, maar toch schakelen we onze hersenen in om de dingen te overdenken en tegen elkaar af te wegen. Natuurlijk hebben wij onze hersenen niet voor niets. Maar die zouden niet de boventoon mogen voeren. Zij zouden het knechtje moeten zijn van de wijsheid, het inzicht en het weten dat diep van binnen in ons huist. Eveneens hebben we graag advies van anderen. Daar is natuurlijk ook niets mis mee. We kunnen altijd van elkaar leren. Maar ons 'innerlijk weten' (de intuïtie) dient uiteindelijk te beslissen wat we zullen doen.

Als we ons diepste weten (onze intuïtie) verwaarlozen, er niet naar luisteren, dan gebeurt het maar al te vaak dat we naderhand spijtig moeten concluderen: “Had ik maar naar mezelf geluisterd, want ik wist het.” In wezen betekent dat: “Had ik maar naar mijn Zelf geluisterd.”

 

Ons diepste Zelf geeft aan wanneer wij niet met de vijf menselijke basiswaarden in overeenstemming zijn. Want dan voelen we ons onbehaaglijk. Dan zoeken we allerlei uitvluchten om ons geweten te sussen. Of we lopen bewust aan alles voorbij omdat we er geen aandacht aan willen schenken. Vaak willen we niet naar ons diepste weten luisteren, want dat is ongemakkelijk of onaangenaam.

Maar als we wel naar ons diepste weten luisteren, dan voelen we ons pas echt goed. Dat is meer dan aangenaam. Dan hebben we dat diepe en vredige gevoel van binnen.

Als wij luisteren naar onze innerlijke stem van ons diepste weten, en daar naar handelen, dan zullen andere mensen met respect naar ons kijken en over ons praten. Want dan leven we vanuit de vijf menselijke basiswaarden. Dan tonen we karakter.

 

Alles wat we in deze cursus hebben aangereikt kan als hulpmiddel gebruikt worden om de weg naar ons Zelf af te leggen. Zeker ook de thema’s van bijeenkomst 2, 3, 4 en 5. Dus:

 • Laat je gedachten zoveel mogelijk ontspringen uit de vijf menselijke basiswaarden.
 • Leef zoveel mogelijk in het moment van NU.
 • Let op je lichamelijke en geestelijke voeding.
 • En stel grenzen aan je wensen.

En dan zal blijken dat je heel aardig bezig bent je Zelf te bereiken.

Je leven (en je omgeving) zal zichtbaar en voelbaar veranderen.

Wanneer we terugblikken op de weg die we reeds aflegden, zullen we dat steeds duidelijker zien.

 

Wees je Zelf

 

Zoals we reeds zeiden is datgene waarover we nu spreken niet wetenschappelijk hard te maken. We bevinden ons nu dan ook meer op het terrein van religie en spiritualiteit. Toch heeft het niet alleen daar mee te maken. Ieder mens, gelovig of niet, voelt van binnen dat hij de waarheid dient te spreken, hij hunkert naar liefde, hij wil leven in vrede. Kortom: iedereen wil gelukkig zijn.

Dat geluk komt binnen ons bereik wanneer we leven vanuit ons Zelf. Of nog beter wanneer  we onszelf ZIJN. We dienen dus niet alleen ons Zelf te bereiken, maar zelfs te verwezenlijken.

 

Als we nog een stapje dieper gaan dan zal blijken dat

ons Zelf en de vijf menselijke basiswaarden een en dezelfde zijn.

 

Een voorbeeld:

Lang geleden werd op t.v. een serie uitgezonden, genaamd “Het spijt me.” Daarin konden mensen iemand die zij onheus bejegend hadden hun spijt betuigen door middel van een grote bos bloemen. In een van de uitzendingen wilde een aan lager wal geraakte jongeman zijn moeder die bos bloemen brengen. Hij had haar jarenlang het leven behoorlijk zuur gemaakt. Als hij geen geld had om drugs te kopen, had hij het zelfs van haar gestolen. De moeder lag nu in het ziekenhuis. Zij was stervende. En terwijl zij daar zo lag met al die slangetjes aan haar lichaam, werd haar gevraagd of zij haar zoon wilde ontvangen. Hij had spijt van zijn daden en wilde zijn moeder graag bezoeken voor het te laat was.

Het antwoord van de moeder is waar het hier om gaat. Heel oprecht en eenvoudig zei ze, vanuit haar van liefde overlopend hart: “Ja maar natuurlijk. Het is toch mijn kind!!!!”

 

Deze liefde, die hoorbaar was in het antwoord van deze moeder, is de liefde waar het ons om gaat. Het is die liefde die alles vergeet en vergeeft. Het is die liefde die ouders voelen voor hun kinderen, ook al hebben ze het nog zo verkeerd gedaan. Deze liefde komt uit het diepst van ons hart. Deze liefde is de meest zuivere vorm van menselijke liefde. Als we deze liefde cultiveren zal die zelfs veranderen in de meest universele kosmische liefde. Die kosmische liefde is de basis van alles wat leeft en alles wat is. Zodoende is zij ook de basis van het mensenhart. Liefde is een energie. Het is de energie in ons die het lichaam doet leven, bewegen, denken, voelen, lopen ……. In feite kunnen we zeggen dat ons Zelf deze Liefde zelf is.

En aangezien deze liefde een van de vijf menselijke basiswaarden is, en deze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, kunnen we ook zeggen dat ons Zelf, behalve Liefde, eveneens Waarheid, Rechtschapenheid, Vrede en Geweldloosheid is. De vijf menselijke basiswaarden zijn eigenlijk de eigenschappen of hoedanigheden van het Zelf.

U hoeft het zeker niet met ons eens te zijn. Dit thema is een ‘stelling’ die u wil uitnodigen voor een goede dialoog.                       Wij respecteren de visie van ieder persoon.                                                                                                                                                                     Om dit thema af te ronden willen we nog een aantal handreikingen geven hoe we het beste kunnen leven vanuit ons ZELF om zodoende te werken aan de vorming van ons karakter en onze persoonlijke groei.

 

Hoe leven we vanuit ons Zelf?

In plaats van 'leven vanuit je Zelf', kun je ook zeggen 'leven vanuit de vijf menselijke basiswaarden'. Want deze zijn de hoedanigheden van de Ziel. Zij zijn één en dezelfde. De Ziel is Waarheid. En ze is Liefde,  Vrede, Rechtschapenheid en Geweldloosheid. 

 • Je leeft vanuit je Zelf wanneer je weer voeling hebt met je (ge)weten. Want dat is de stem van je ZELF. Het Zelf kun je ook benoemen als Ziel – Bron - Kern – Levenskracht – enz. Gelovige mensen noemen het Zelf misschien een stukje van God. Of de Godsvonk in hen.
 • Je leeft vanuit je Zelf wanneer je de weg weer dóór het grote Hart van je Ziel laat lopen. En niet door het ego-hart.
 • En door de drie H’s te laten samenwerken. (Hoofd, Hart en Handen).
 • Door tijd in te ruimen voor ontspanning en rust. Dan is het gemakkelijker om contact te maken met je Zelf. Door dat geregeld te oefenen zal het later ook lukken om het contact met je Zelf te behouden, ook als je aan het werk bent.
 • Door te leven vanuit je Zelf en niet vanuit de prikkels die van buitenaf naar je toe komen. Leef dus van 'binnenuit' en niet vanuit wat de buitenwereld naar je toe brengt.
 • Door te weten dat wij de vijf menselijke basiswaarden zelf zijn.
 • Dus wees zoveel mogelijk Waarheid.
 • Wees Rechtschapenheid.
 • Wees Vrede.
 • Wees Liefde.
 • En wees Geweldloosheid.
 • Als je met je Zelf in contact staat voel je je heel goed. Als je je niet goed voelt dan kun je weten dat er iets mis is. Iemand zei: “Als je depressief bent, dan ben je het contact met je Zelf kwijt. Dat voelt als levend dood zijn.”
 • Het Zelf zit in alles wat leeft. Wij zijn dit Zelf. Als wij weten dat wij dit Zelf zijn, hoe kunnen we dan verdrietig zijn of zorgen hebben? Het Zelf is pure vreugde. Daarom voel je je zo goed als je er mee in contact bent.

 

En tenslotte:

Waar kiezen we voor om ons mee te vereenzelvigen?

Met ons lichaam?

Met wat anderen van ons denken?

Met dat wat we in diepste Wezen zijn?

We kunnen iedere dag van ons leven er aan besteden om meer en meer ons Zelf te worden / te zijn. De weg van de geleidelijkheid geeft meer blijvende resultaten dan dat we in een keer ons doel willen bereiken. Dus step by step.

En .. let wel … de aanhouder wint!

De drie H's:

 

De bovenste H is de H van de handen van het stoffelijk lichaam. De tweede H is de H van het hoofd van het denklichaam. De derde H is de H van het Hart van het diepe zuivere voelen. Niet van de emoties. De drie H’s horen samen te werken.    Als Hoofd, Hart en Handen samenwerken ben je in harmonie, ben je een persoonlijkheid. Zelfs meer dan dat. Dan stuurt je ZieleHart je hoofd en je handen aan. Dan leef en werk je vanuit je Zelf.

 

Heel veel mensen laten hun weg door hun stoffelijk lichaam, hun denken en de gevoelens van de emoties lopen (zie blauwe pijl).

Zij vergeten hun (grote of spirituele) Hart van het Zelf.

 

De weg dient te lopen door het Hart van het Zelf. (zie gele pijl).

 

 

De meeste mensen richten zich op de prikkels die ze van buitenaf tot zich krijgen. Van buiten naar binnen. Op deze manier laten zij zich leven door de buitenwereld (zoals t.v., buren, werk…… , dus door wat anderen van hen vinden, van hen verlangen, en hen aanpraten.)

 

Beter is het te leven van binnen uit. Vanuit je Zelf. Vanuit de vijf menselijke basiswaarden. Binnenin je zit alle kracht, vrede, liefde, enz. wat je ook maar nodig hebt.

Leef van binnenuit, van binnen naar buiten.

Laat je denken, voelen, spreken en doen doortrokken zijn door wat                                  vanuit je Zelf ontspringt. Dus vanuit de vijf menselijke basiswaarden.

 

De gele bolletjes in de tekening hiernaast  vertegenwoordigen al die Zelven van al die mensen om ons heen. Wanneer we communiceren met anderen kunnen we dat het beste doen vanuit ons Zelf naar het Zelf in de ander. Dat is de zuiverste communicatie die er maar bestaat. Vanuit het Zelf begrijpen we elkaar altijd. En vanuit het Zelf bekeken zijn we ook een en dezelfde. Het zijn onze hersenen (met name ons ego-denken) en de emoties die de verschillen zien en benadrukken. Zij strooien roet in het eten. 

                    Vorm jezelf opnieuw door middel                     van de kracht van je wil.

                Laat nooit toe dat je kleine wil (je ego)               je naar beneden haalt.

De wil is de enige vriend van het ZELF.

De wil is de enige vijand van het ZELF.

Vrij vertaald uit de Bhagavad Gita 6:5

Ieder bepaalt zelf hoe hij/zij de wil gebruikt.

 

 

 

Deze cursus zou niet compleet zijn zonder aandacht te vragen voor een heel belangrijk laatste onderwerp. Het betreft een praktische handreiking om op elk moment van de dag te kunnen gebruiken. Het gaat over:

Het onderscheid tussen ”voelen” en ”voelen”.

 

We hebben gesproken over het ontdekken van ons Zelf. Het advies is gegeven om zoveel mogelijk ons Zelf te zijn en vandaar uit te leven. Maar hoe doe je dat? Hoe en wanneer weet je dat je vanuit je grote Zelf bezig bent en niet vanuit je kleine zelf, je ego of ik?

Heel vaak wordt ons gezegd dat we ons gevoel dienen te volgen wanneer we willen weten wat ons te doen staat. Dat we vanuit ons gevoel de juiste weg zullen vinden om te bewandelen. En heel terecht vragen veel mensen zich dan af:  “Hoe weet ik nu dat ik het juiste gevoel volg? Hoe herken ik dat? Hoe voelt dat?”

Er zijn namelijk een aantal verschillende manieren van ‘voelen’ waar we onderscheid in dienen te maken.

 

Er is het voelen dat voortkomt uit ons ego (ons kleine ik).

Dit voelen ontspringt vanuit verlangens, wensen, emoties en dat soort zaken. Het is dwingend van aard. Het zijn de zgn. 6 'krokodillen', zoals boosheid, trots, jaloezie, enz. De drijfveer van het 'kleine ik' is om (dikwijls onbewust) eigen voordeel te behalen bij iets of iemand. Het ego heeft wensen, het wordt gekwetst, het kent pijn en emoties, het is ijdel, enz. Het Zelf kent dit soort dingen niet.

 

Twee voorbeelden van 'ego-voelen':

 • Als je boos bent op iemand dan kun je het gevoel hebben dat je hem eens goed de waarheid moet zeggen. Maar is dit gevoel een terecht gevoel? Komt het voort uit gekrenkte trots? Heeft die ander iets gedaan wat je niet wilde? Heeft hij je beledigd of benadeeld? Al dit soort zaken heeft alles te maken met het ego. Het echte Zelf kent geen boosheid.
 • Iemand voelt zich geroepen om voorzitter te worden van een bepaalde vrijwillige hulpdienst. Deze persoon zegt graag iets goeds te willen doen ten gunste van de samenleving. Dat is een nobel motief. Maar als een onderliggend gevoel aangeeft dat men de job wil doen omdat men belangrijk gevonden wil worden, of om roem of eer te vergaren, dan is er duidelijk sprake van een ego-gevoel.

Door eerlijk en diep in onszelf te voelen en te luisteren zullen we ontdekken of er een zuiver of onzuiver motief (= intentie) achter onze daden ligt. Alleen de zuivere intenties komen van het Zelf.

 

Er is het voelen dat voortkomt uit ons Zelf (onze Ziel of Hoger Ik).

Er is dus ook een voelen dat voortkomt uit ons Zelf (ons grote Ik) Je kunt dit ook een soort ‘weten’ of ‘begrijpen’ noemen. Het is een voelend weten. Je ’voelt’, ‘weet’ of begrijpt’ iets op een manier wat je onmogelijk onder woorden kunt brengen. Maar je wéét dat je juist zit.

Het Zelf kan je laten voelen hoe je een bepaald probleem kunt oplossen. Het kan richting aangeven. Dat kan te maken hebben met grote zaken maar ook met kleine onbelangrijke dingen. Zoals de mevrouw die de plotselinge drang voelde om even bij haar vriendin binnen te lopen. Deze vriendin zat achter de naaimachine om een dure pantalon voor deze mevrouw korter te maken. Door dit bezoek kon net op tijd voorkomen worden dat de pantalon te kort afgeknipt zou worden. Men ontdekte op het laatste nippertje dat men verkeerd gemeten had. Een kleine ramp werd dus voorkomen.

De mevrouw bekende dat ze dit soort zaken vaker meemaakte. Door haar gevoel te volgen was ze al vaak op het juiste spoor gezet.

De motieven van het ego zijn onzuiver en gericht op eigenbelang. Het wil er altijd beter van worden. Maar de motieven van het Zelf zijn wel zuiver en puur. Dan doe je iets enkel en alleen ten behoeve van de ander. Er zit dan geen eigenbelang bij.

Het Zelf in jou voelt het aan als je iets doet wat eigenlijk niet door de beugel kan. Dan krijg je last van je 'geweten'. Je geweten (je innerlijk weten) is de stem van je Zelf. Het Zelf in jou is in feite dus je Ziel. Het is je betere of hogere IK. Maar je mag het ook een andere naam geven die je heel erg aanspreekt. Bijv. de Bron in jou, het Licht in jou, het Goddelijke in jou, de Christus in jou, je innerlijke Kern,  enz. Het doet er niets aan af of je wel of niet tot een religie behoort. We hebben allemaal dat ene Zelf in ons.

 

Dan is er nog een heel simpele vorm van voelen, waar we het verder helemaal niet over willen hebben omdat dit heel duidelijk niet van het Zelf afkomt. Dat is het gevoel van iemand die bijvoorbeeld ‘s avonds de koelkast in duikt om zich helemaal vol te willen eten. Of het gevoel van iemand die alcohol of drugs nodig heeft. Of iemand die de sterke drang heeft om steeds weer de winkel in te duiken om iets nieuws te kopen. Dit soort  gevoelens ontstaan uit het ego en zijn meestal ter compensatie van iets moeilijks of negatiefs. Misschien was men overwerkt die dag of had men een tegenvaller. En dit wil men compenseren door iets lekkers te eten, iets te kopen of iets aangenaams te doen  … Steeds weer toegeven aan dit soort ‘voelen’ leidt ons in de verkeerde richting.  

Vooral in het begin kan het best moeilijk zijn om het verschil tussen de verschillende soorten van voelen duidelijk te krijgen. Maar door hiermee te experimenteren en datgene wat we voelen goed gade te slaan, zullen we het onderscheid leren kennen. Ieder dient zelf door deze ervaringen heen te gaan en eerlijk te zijn tegenover zichzelf in wat men voelt. Een ander kan dat niet voor je doen. Die kan je slechts proberen de weg te wijzen. Belangrijk is natuurlijk dat we de juiste keuzes willen maken om die gevoelens te volgen die ons dichter bij ons doel brengen. Laat je dan ook leiden door je hoogste en nobelste intenties.

Als je naar je gevoel hebt geluisterd en je bent op de een of andere manier toch misleid, wees dan niet ontmoedigd of boos op je zelf maar ga door in je streven om naar je diepste Voelen en Weten te willen luisteren. Naarmate de tijd verstrijkt zul je vorderingen maken en zul je de soorten van voelen duidelijker onderscheiden.

Onderstaand schema kan misschien nog wat helpen.

De Ware Natuur (de Goddelijke Wil / ons Hoge Zelf) werkt in ons via het geweten. Het is de innerlijke stem van de intuïtie die men alleen dan kan horen als men innerlijk stil, rustig en in vrede is.

Het ego (het kleine egoïstische ik) spreekt tot ons vanuit onvrede en laat zich dwingend en aanhoudend horen. Het wil niet opgeven.

Wij hebben echter een vrije wil en kunnen die gebruiken om keuzes te maken voor het een of voor het ander.

 

Zoektocht

Doordat je deze cursus al tot zover achter de kiezen hebt, laat zien dat je eigenlijk met een zoektocht bezig bent. Deze bewuste zoektocht heeft je wellicht al geholpen om innerlijk wat te groeien en je karakter te verfijnen. Het zal je minstens een aantal inzichten opgeleverd hebben. Laten we daarom even wat extra aandacht besteden aan die zoektocht.

Het leven is te mooi, te waardevol en te kort om er verspillend mee om te gaan. Daarom even deze stimulans om bewust  verder te gaan met je zoektocht, zodat je de kansen die je in je leven krijgt maximaal zult benutten. Het feit dat je er bewust mee omgaat, zal je er zeker bij helpen.

Door middel van je dagboekje kun je regelmatig vaststellen wat die zoektocht je heeft opgeleverd. Steeds weer als je terugleest, kun je concluderen waar en hoeveel je geleerd hebt en hoe ver je gegroeid bent. Dat kun je natuurlijk ook wel vaststellen zonder dagboekje, maar mensen vergeten vaak als iets beter gaat, terwijl ze wel beseffen wanneer iets slechter gaat. Maar door middel van een dagboekje staat alles zwart op wit en kun je niet om de dingen heen draaien.

Je zoektocht kun je je hele leven lang voortzetten. Dat maakt alles alleen maar boeiender.

Ouder worden betekent echt niet alleen aftakeling. Het kan ook wijsheid, verfijning, beminnelijkheid, zachtheid, geestelijke kracht e.d. met zich meebrengen. Hoe ouder we worden hoe meer we ons Zelf kunnen worden. Mensen vertoeven graag in het gezelschap van iemand die beminnelijk en wijs is. Ze zijn graag bij iemand die een aangenaam karakter heeft.

Om je zoektocht te vergemakkelijken kun je een of meerdere personen als voorbeeld nemen. Mensen die je inspireren, die het beste in jou naar boven halen. Verdiep je in de levens van mensen die een zegen waren of zijn voor de mensheid.

Door goede voorbeelden na te volgen kunnen wijzelf  een goed voorbeeld worden.

Door een goed voorbeeld te zijn, geven we automatisch de ander een geweldig geschenk.

En door te geven, worden we zelf alleen maar rijker en gelukkiger.

 

Het is te hopen dat de cursus geholpen heeft om je onderscheidingsvermogen te stimuleren en verfijnen. Zodat het nu gemakkelijker voor je is om, indien nodig, bewuster juiste keuzes te maken.  

Heel veel succes toegewenst op je verdere zoektocht.

 

Vragen/opdrachten om voor jezelf te beantwoorden.

 

De cursus is ten einde, maar om hem in zijn totaliteit goed af te ronden kun je onderstaande nog voor jezelf afwerken.        Deze opdracht bestaat uit 4 delen.

 

1) TEKEN JE LEVENSBOOM.

Om een goed idee te krijgen hoe het op dit moment gesteld is met je persoonlijke groei kun je je levensboom tekenen. Lees daarvoor eerst de uitleg verderop, dus na deze vier delen. Die boom teken je enkel en alleen voor jezelf, dat het je inzichten mag opleveren. Dat is een heel persoonlijk gebeuren. Het gaat er dus niet om dat het een mooie tekening moet worden.  Een schets voldoet ook al. Maar als je er een schilderstuk van wilt maken, dan houdt niets je tegen. Het advies is wel: neem er de tijd voor.

 

2) TEKEN JE TWEEDE LEVENSBOOM.

Het tekenen van de tweede levensboom heeft te maken met hoe je persoonlijke groei zich verder kan ontwikkelen in de (nabije) toekomst. Wat wil je gaan verwezenlijken? Lees ook hiervoor eerst aandachtig de betreffende tekst verderop. En neem er ook weer voldoende rust en tijd voor.

 

3) Aan de hand van beide getekende levensbomen is waarschijnlijk een en ander duidelijk(er) geworden. Het advies is: schrijf dat even op. Want zelf iets opschrijven (niet intypen op je computer, maar letterlijk schrijven met pen en papier) helpt om nog bewuster te worden en beter te onthouden. Het zit dan dieper in je systeem. Onderstaande vragen kunnen je daarbij helpen. Zoals:

 • Wat heb ik geleerd van deze tekeningen.?
 • Hoe zag mijn verleden eruit? Wat is er allemaal gebeurd? Heb ik het een plaats kunnen geven? Of heb ik er nog moeite mee? Enz.
 • Ben ik dingen anders gaan doen door wat ik meemaakte? Ben ik anders gaan denken daardoor?
 • Wat wil ik nog leren leren / veranderen / bereiken?
 •  Waar streef ik naar?
 • Waar wil ik me voor inzetten? Heb ik een ideaal voor ogen? Wat dan?
 • Maar je kunt ook hele andere dingen opschrijven die voor jou belangrijk zijn. Ieder mens heeft zo zijn/haar eigen  gevoelens,  gedachten en streven.
 • En als je het fijn vindt, kun je de tekeningen ook met een vertrouwd iemand bespreken. Dat je er samen naar kijkt. Door erover te praten en vragen te stellen komen er willicht nog meer inzichten naar boven.

 

4) Kijk na een aantal maanden of na een half jaar nog eens terug naar beide tekeningen en naar wat je toen hebt opgeschreven. Als je op deze manier ‘terugkijkt’, kun je waarschijnlijk vaststellen of en wat er veranderd is. Onze innerlijke groei stopt namelijk nooit. Dat maakt het ook zo boeiend.

Ook kun je na verloop van tijd nog eens een toekomstboom tekenen. Misschien ziet die er anders uit dan de vorige. En dat kun je herhalen zo vaak je wilt, telkens met ruime tussenposen. Het is een mooi middel om jezelf beter te leren kennen en te reflecteren.

Veel tekenplezier en succes toegewenst.

 

 

Teken je levensboom

Een mensenleven kun je symbolisch vergelijken met een boom. Heb je weleens geprobeerd je te identificeren met een boom? Zou jij ook zo groot en sterk willen zijn?

Bomen leren ons veel over het leven. Je kunt hun lidtekens zien op de plaatsen waar de zijtakken zijn gesnoeid, met het doel ze rechter en hoger te laten doorgroeien. Dat snoeien heeft hen ongetwijfeld pijn gedaan, maar ze zijn er wel groter en mooier door geworden.

Misschien is de boom krom gegroeid, of scheef. Misschien heeft een bliksemstraal hem een beetje zwart geblakerd. Misschien groeien er elfenbankjes tussen zijn wortels.

Vandaag word jij uitgenodigd om een boom te tekenen. Jouw levensboom. Hoe het vergaan is in jouw leven tot nu toe. En het gaat niet om je tekentalent. Dus begin maar gewoon. De boom hiernaast is natuurlijk een grapje.

Dit wordt dus nu jouw persoonlijke levensboom, als symbool voor de gebeurtenissen die jij in jouw leven hebt meegemaakt. Probeer in de huid van je boom te kruipen. Misschien teken je je boom wel zonder stevige wortels, omdat je vindt dat je nauwelijks geworteld bent in het leven. Of misschien geldt voor jou juist het tegenovergestelde. Je kunt de boom stevige zijtakken geven als teken van je goed ontwikkelde talenten en veelzijdigheid. Misschien heb je wel een afgestorven tak die je meedraagt in je leven. Je begrijpt het wel: de boom geeft jouw specifieke levenservaringen weer, zowel goede als minder goede. Hier en daar kun je er iets bij schrijven. Zoals een bijzondere ervaring op een bepaalde leefijd die veel indruk op je gemaakt heeft. Het is jouw boom die ontstaan is vanuit je ervaringen in je leven tot nu toe en die boom laat zien hoe jij je gevormd hebt. En misschien heb je ook al wel veel geleerd uit die ervaringen, zodat er reeds veel kennis en wijsheid in je ligt opgeslagen. Dat mag je ook laten zien. Aarzel niet en wees niet bang om je boom te tekenen. Het is altijd goed.

 

Teken je 2e levensboom

Nu mag je je tweede levensboom tekenen zoals je hoopt dat die er in de toekomst uit zal zien. Daarbij ga je uit van het heden. En je maakt gebruik van de kennis en het bewustzijn wat je tot nu hebt vergaard. In de tekening van deze nieuwe boom kun je laten zien waar je naar streeft, of wat je hoop te bereiken. Hoe je graag hebt dat je (nabije) toekomst er uit zal zien.

 

Om af te ronden:

Wat is het verschil tussen beide bomen? Is er voor jou iets duidelijk geworden wat je tekortkomingen zijn, wat je sterke kanten zijn, wat het doel is waarnaar je streeft. Wat valt je op? Waar kijk je anders tegenaan? Heb je nog andere inzichten gekregen?

Bewaar deze tekeningen en kijk er af en toe nog eens naar. En zoals gezegd: na verloop van enige tijd kun je telkens weer een nieuwe boom tekenen. Het laat duidelijk zien hoe je innerlijk aan het groeien bent. Het zorgt voor reflectie. Misschien ben je ergens aan het 'scheefgroeien', of misschien moet je ergens iets bijschaven. Enz.

 

 

Bravo! Goed gedaan!

Je hebt de cursus helemaal doorlopen.

Je beseft natuurlijk wel dat je waarschijnlijk niet in korte tijd kunt/zult bereiken wat deze cursus je geleerd heeft. Maar het weten alleen al (dat we dus het Zelf zijn) is de eerste belangrijke grote stap. En dan kun je de rest van je leven gebruiken om letterlijk waar te maken dat je leeft vanuit je Zelf. En onderweg zul je dan steeds overwinningen boeken. Soms kleine, soms grotere. En soms kukel je ook nog wel eens terug. Maar weet dan dat één ding heel belangrijk is: dat je na vallen altijd weer opstaat! Eigenlijk hebben we geen andere keuze. Want we willen allemaal blijvend en diepgaand GELUKKIG zijn. Door te leven vanuit je Zelf leg je het meest degelijke fundament voor je leven wat je maar bedenken kunt. Het is de basis van alles.

Ik wens je alle succes en goeds hierbij,

Met lieve groet,

VicToria.

In mijn boek 'De zachte weg terug.....' vind je deze info terug, met nog veel meer.

 

Het boek 'De zachte weg terug' is via deze link te bestellen.

 

Terug naar boven>>