Brief van Einstein

Gepubliceerd op 27 september 2021 om 22:57

Albert Einstein, de grote natuurkundige, schreef een brief aan zijn dochter.

Einstein was een Duits-Zwitsers-Amerikaanse theoretisch natuurkundige van Joodse afkomst. (14-3-1879 / 18-4-1955). Hij wordt algemeen gezien als een van de belangrijkste natuurkundigen uit de geschiedenis. Op het internet circuleert een mooie brief van hem. Een brief die hij schreef aan zijn dochter Lieserl. En deze brief zou pas enkele decennia na zijn overlijden bekend gemaakt mogen worden. Helaas is er een discussie gaande of die brief ook werkelijk van Einstein is. En men betwijfelt of dochter Lieserl die brief ontvangen zou hebben, omdat zij (geboren op 27-01-1902) al snel uit beeld is verdwenen.

Lieserl was blijkbaar een onwettig kind. Want voordat Einstein met studiegenote Mileva trouwde, beviel zij van een meisje tijdens een bezoek in 1902 aan haar familie in Servië. Een onwettig kind kon niet in die tijd. Volgens sommigen zou ze dan ook geadopteerd zijn. En volgens anderen is ze jong overleden aan roodvonk. Maar dat blijkt niet voor 100% zeker te zijn. Men zegt dat Einstein zijn dochter nooit met eigen ogen heeft gezien. En slechts weinigen wisten van haar bestaan tot 1987 toen de verzameling brieven van Einstein openbaar gemaakt werd. Bovendien is er ook nog de Hebreeuwse Universiteit, die zegt deze bewuste brief niet in de archieven te hebben. Maar misschien willen sommigen helemaal niet dat zo’n speciale brief op het conto van zo’n groot wetenschapper geschreven wordt. Wie zal het zeggen.


Ondanks deze onzekerheden wil ik de brief hier toch plaatsen. Waarom? Omdat ik eerder reeds uitspraken van Einstein tegenkwam die laten zien hoe hij als wetenschapper toch ook heel duidelijk het mystieke omarmde. En ook omdat de inhoud overeenkomt met wat ik uit de oude wijze boeken heb geleerd. Bovendien stemt het laatste stukje uit de brief me tot nadenken. Mijn gevoel zegt me dat de brief echt wel eens van Einstein zou kunnen zijn. En als je de brief leest, dan kun je voor jezelf oordelen of de boodschap waardevol en juist zou kunnen zijn. Voor mij in ieder geval wel.

 

Het was eind jaren ‘80 dat Lieserl 1.400 van haar vader aan haar geschreven brieven ter beschikking stelde aan de Hebreeuwse Universiteit. Zij stelde hierbij de voorwaarde dat de inhoud ervan niet eerder mocht worden gepubliceerd dan twee decennia na het overlijden van haar vader. De brief waar het hier om gaat is openbaar gemaakt op 28 augustus 2015. Hij is uit het Engels vertaald.

 

VicToria

 

 

Onderstaande plaatjes laten zien dat ook in de dierenwereld liefde een grote rol speelt. En dan gaat het niet om de romantische liefde, maar om echte liefde.

 

BRIEF VAN EINSTEIN aan zijn dochter

 

"Toen ik de relativiteitstheorie had gepresenteerd, werd ik door maar weinig mensen begrepen. Wat ik hier zal onthullen om aan de wereld over te brengen zal ook nu op misverstanden en vooroordelen stuiten. Ik vraag je om de brieven zo nodig jaren, tientallen jaren bij je te houden, totdat de samenleving ver genoeg is gevorderd om te kunnen aannemen wat ik hieronder zal uitleggen. Er is een buitengewoon krachtige macht waar de wetenschap tot nu toe geen formele verklaring voor heeft gevonden. Het is een kracht die alle andere omvat en beïnvloedt. Die kracht schuilt achter elk verschijnsel in het heelal en is door ons nog niet geïdentificeerd.


Deze universele kracht is LIEFDE


Toen wetenschappers naar een alomvattende theorie van het universum zochten, vergaten ze de meest krachtige, ongeziene kracht.


Liefde is Licht, dat diegenen verlicht die geven en ontvangen.


Liefde is de kracht van aantrekking, want zij maakt dat de ene mens zich aangetrokken voelt tot de andere.

 

Liefde is macht, want zij vermenigvuldigt het beste wat we hebben en zorgt ervoor dat de mensheid, in blinde zelfzucht, niet uitsterft.

 

Liefde ontvouwt en openbaart.


Want voor Liefde leven en sterven wij.


Liefde is God en God is Liefde.


Deze kracht verklaart alles en geeft betekenis aan het leven. Dit is de variabele die we te lang hebben genegeerd, misschien omdat we beducht zijn voor Liefde, want het is de enige energie in het universum die de mens niet aan zijn wil weet te onderwerpen.


Om Liefde uit te drukken, heb ik in mijn wereldwijd bekend geworden formule een eenvoudige vergelijking gemaakt.


Als we in plaats van E = mc2, ervan uitgaan dat de energie om de wereld te helen kan worden verkregen door liefde, vermenigvuldigd met de lichtsnelheid in het kwadraat, komen we tot de conclusie dat liefde de sterkste kracht is, want zij kent geen grenzen. Nadat het de mensheid duidelijk niet gelukt is om het gebruik en de controle te verkrijgen over andere krachten van het universum die zich tegen ons hebben gekeerd, is het dringend noodzakelijk dat we ons met een ander soort energie voeden.


Als we willen dat onze soort overleeft, als we de betekenis van het leven willen vinden, als we de aarde willen redden en elk levend wezen dat erop woont, is liefde het enige antwoord. Misschien zijn we nog niet klaar om een bom van liefde te maken, een apparaat dat krachtig genoeg is om volledig de haat, het egoïsme en de hebzucht te vernietigen die de planeet verwoest.


Echter, elk individu draagt een kleine maar krachtige generator van liefde in zich, en de energie daarvan wacht erop om te worden vrijgegeven.


Wanneer we leren om deze universele energie, lieve Lieserl, te geven en te ontvangen, zullen wij hebben bevestigd dat liefde alles overwint en alles te boven kan gaan, want liefde is de essentie van het leven.


Ik betreur het erg dat ik niet heb kunnen uitdrukken wat er leeft in mijn hart, waarin jullie altijd een plaats hebben gehad. Misschien is het te laat om me daarvoor te verontschuldigen. Maar omdat tijd relatief is, moet ik je zeggen dat ik van je houd en dankzij jou kon ik bij het ultieme antwoord uitkomen!"

 

Je vader Albert Einstein

 

 

 

 

Wil je op dit artikel reageren, dan kan dat via de contactpagina.

Zie knop 'contact'.