Dezelfde energie

Gepubliceerd op 26 september 2022 om 20:19

Levendigheid.       Levenskracht.       Levensenergie.    Liefde.

 

Wat een dotje is dit kleine vogeltje. Alles wat klein en teder is, doet ons hart openstaan en laat het smelten. Toch? Is het niet bijzonder dat zo’n klein schepseltje vol levendigheid zit? Het huppelt, springt en vliegt zo vrolijk en dartel. En die levenskracht of levensenergie is dezelfde als die in de grootste olifant zit. Daar is hij echt niet anders van samenstelling of zo.

Diezelfde energie zit ook in het ei van de kip, evenals in het kleinste zaadje dat nog moet ontkiemen.

We zouden moeten beseffen dat het kleine en het grote in wezen niet verschillend van elkaar zijn. Zo kom je dichter bij het besef van eenheid.

 

De vormen zijn verschillend, maar de energie die hen doortrilt is een en dezelfde.  

 

Je kunt ook zeggen dat het ‘HET’ is dat ons allen doordringt. Dat ’HET’ is de levensenergie, die in wezen de (Goddelijke) Liefde is. Die draagt en schraagt alles. Alle schepselen, alle levende wezens, maar ook het zogenaamde levenloze. Want als je alles zou splitsen tot in het  allerkleinste, verkrijg je de nulpunt- of vacuümenergie (Albert Einstein - 1913). Dat is de energie van de lege ruimte. Maar in dat absolute vacuüm bestaat altijd weer een kans op het spontaan verschijnen van deeltjes-antideeltjes waaruit fotonen ontstaan. Dat wat ‘t ‘spontaan verschijnen’ veroorzaakt wordt vanuit het spirituele klaarblijkelijk de Goddelijke levens– of liefdesenergie genoemd, die de grondslag is van alles wat is. Voor het vogeltje, voor de olifant, voor het zaadje, en voor onszelf. Daarom zouden we ons niet moeten verliezen in de verschillen van de vormen, maar we zouden ons moeten baseren op dat wat ons bindt, wat ons één doet zijn. En dat is de liefdesenergie. Dus de liefde!

 

Tot slot een mooie tekst uit de Dhammapada        (Boeddhistisch geschrift).

 

 

Welaan! Laten wij gelukkig leven, zonder haat onder hen die haten.      Onder mensen die haten, laten wij leven vrij van haat.

Welaan! Laten wij gelukkig leven, gezond te midden van wie vol kwalen zijn. Onder mensen vol kwalen, laten wij gezond zijn.

Welaan! Laten wij gelukkig leven, vrij van zorg te midden van bezorgden. Onder zorgelijke mensen, laten wij zorgeloos zijn.

Welaan! Laten wij gelukkig leven, wij die vrij van bezit zijn.                                Ons voedend met vreugde zullen wij zijn als de stralende goden.

P.s.:

Dit laatste kan wanneer wij leven vanuit de levensenergie in ons hart, want dat is pure Liefde. Dan zijn wij als de stralende goden.

 

 

 

Wil je op dit artikel reageren, dan kan dat via de contactpagina.

Zie knop 'contact'.