Schep ruimte

Gepubliceerd op 7 februari 2021 om 01:22

We hebben allemaal 'ruimte' nodig om prettig te kunnen leven. En wel op meerdere fronten van het leven.

 

Zonder voldoende ruimte voor jezelf is het moeilijk om vrij te kunnen ademen. Het is dan ook belangrijk dat je zorgt dat je die ruimte hebt. Dat betekent niet alleen dat je letterlijk genoeg ruimte hebt om je voldoende vrij te kunnen bewegen. Je gaat bijvoorbeeld niet (te lang) hutjemutje met andere mensen op een kluitje zitten. Of je zorgt dat je op tijd lekker kunt uitwaaien in het bos of op het strand. Maar ook op andere terreinen van het leven horen we ruimte te scheppen. Daar zullen we geregeld eens een (stevige) schoonmaak moeten houden. 

 

Bijvoorbeeld:

Misschien heb je wel de gewoonte om overbodige en nutteloze dingen te bewaren, omdat je denkt dat je ze nog eens nodig zult hebben. Misschien heb je de gewoonte om geld op te potten omdat je bang bent dat je in de toekomst niet genoeg zult hebben. Het opgepotte geld geeft je zodoende een gevoel van enige zekerheid. Misschien heb je er moeite mee om kleding, schoenen, gereedschap, huisraad en tal van andere zaken weg te doen, ook al heb je ze langere tijd niet meer gebruikt.

En datzelfde geldt voor je eigen binnenruimte. Dus de ruimte in jezelf. Het zou kunnen dat je de neiging hebt om ook daar van alles vast te houden. Zoals boosheid, wroeging, wrok, verwijt, verdriet, angst en dergelijke. Dat kun je beter niet doen, want daarmee belet je dat er nieuwe en betere dingen in je leven komen.  De ruimte is immers al bezet?

Het is dan ook nodig om ruimte te maken. Zorg dat er lege plekjes zijn in je huis, op je werkplek en in jezelf, zodat nieuwe dingen hun intrede kunnen doen. Het is dus noodzakelijk dat je je bevrijdt van alle nutteloze zaken die er in jou en in je leven zijn. De kracht van de (ontstane) leegte is zodanig dat het alles wat je wenst zal aantrekken en opnemen. Maar zolang je materieel, mentaal en emotioneel nog oude en nutteloze dingen, gedachten en gevoelens hebt, is er geen plaats voor nieuwe kansen. Ruim dan ook je kasten op, maak je laden schoon, je werkplaats en je garage. En vergeet niet je binnenruimte. Geef weg wat je niet meer gebruikt. Maar het is vooral ook je eigen innerlijke houding om steeds vast te blijven houden die er voor zorgt dat je leven stagneert. 

 

Als we steeds maar blijven opslaan en bewaren, geven we aan de kosmos een signaal af van ‘nodig hebben’, gebrek kunnen lijden, behoefte zullen hebben aan … We geloven dan dat het ons morgen aan iets zal ontbreken en dat we niet in staat zullen zijn om in die behoefte te voorzien. Als je zo denkt, zend je twee boodschappen uit. Die zetten zich vast in je hersenen en in je leven. De eerste is dat je de toekomst niet vertrouwt, ook zelfs de volgende dag al niet. En de tweede is dat je denkt dat het nieuwe en het betere niet voor jou bestemd is. Daarom zou je vrolijk en opgewekt je oude en nutteloze spulletjes moeten wegdoen. Bevrijd je van alles wat zijn kleur en helderheid verloren heeft. Laat het nieuwe in je huis binnenkomen en ook in jezelf.  Nu je dit alles weet, is het advies nog eens: Houd niet vast en laat de dingen circuleren. Leef in blijheid, vertrouwen en overgave aan de stroom van het leven. Doe wat je hoort te doen, met de juiste intenties, en het leven zorgt dan voor jou.

 

Ter verduidelijking:

Het is niet de bedoeling dat je verkwistend gaat leven. Het thema “Grenzen aan wensen’ is niet voor niets opgenomen in de cursus van deze website. Maar de boodschap van dit artikel is van een andere orde en dat zal wel duidelijk zijn. Bewaar dus  geen overbodige, nutteloze, oude dingen. Niet in het materiële en ook niet in het mentale en emotionele. Want zij houden je vast in het oude patroon, in het oude stramien. Zij belemmeren dat het nieuwe naar je toe kan komen. Er wordt immers gezegd dat het een kosmische wet is dat eerst de ene deur dicht moet zijn voordat de andere open kan gaan. M.a.w.: je dient je eerst te bevrijden van het oude voordat het nieuwe zich kan aandienen. Zoals wanneer je met slechte vrienden omgaat, de goede vrienden niet naar je toekomen. Je zult eerst met je oude vrienden moeten breken, en pas dan staat de deur open voor nieuwe en betere vrienden en kennissen.

Aan de slag dus, en veel succes bij het opruimen!

 

Doe wat je hoort te doen, met de juiste intenties, blijheid, vertrouwen en overgave.

Dan zorgt het Leven voor jou. 

 

Wil je op dit artikel reageren, dan kan dat via de contactpagina.

Zie knop 'contact'.