Een crisis doorstaan

Gepubliceerd op 3 augustus 2021 om 01:39

Radio, tv., kranten en het internet overspoelen ons met berichten over de huidige crisis.

Het zijn berichten die heel veel zorgen en angst veroorzaken, ja zelfs paniek. Het gaat immers om onze gezondheid en onze vrijheid. Het houdt maar niet op. En het duurt allemaal zo lang.  Er komt maar geen eind aan. En misschien zit je zelf ook nog wel in een crisis. Dat je bijv. je baan verloor of iets anders.....

Als je stilstaat bij alles wat nu gebeurt is het heel begrijpelijk dat je gespannen door het leven gaat. Bovendien kun je je machteloos voelen om iets aan de problemen te doen. Maar toch is er iets dat we kunnen aanpakken. En dat is dat we kunnen werken aan een bepaalde grondhouding van waaruit we alle wereldse en privécrises op een goede manier tegemoet kunnen treden.

Leef in het NU!   Geniet NU!

Een klein bruin, zeer enthousiast, lief hondje bracht me op het idee om dit artikel over het doorstaan van een crisis te schrijven. Het beestje woont op een flat. De bezoekers komen dus altijd met de lift naar boven. En als dan de deur van de lift opengaat, staat daar het hondje vrolijk kwispelstaartend al op je te wachten. Elke bezoeker, bekend of onbekend, wordt steevast begroet met  groot enthousiasme. En als je je bukt om het hondje te aaien, dan likt hij uitvoerig je handen van blijdschap. Het hondje ontwapent je helemaal en stelt je volledig op je gemak. Wat een verwelkoming. “Ja,” zegt het baasje, ‘hij is áltijd blij als er bezoek komt.” 

Hoe dat kan? Dat beestje kan blij zijn omdat het met zijn aandacht altijd in het NU leeft. Nu krijgt hij bezoek. Daar heeft hij NU alle aandacht voor. Daarom is hij NU blij. Mensen die zelf een hond hebben weten hoe blij dat dier is als je thuis komt, steeds weer opnieuw.

Leven in het Nu is heel belangrijk. Eckhart Tolle heeft er zelfs een boek over geschreven. En als we dan over een crisis spreken, de beste manier om daarmee om te gaan is door in het NU te blijven. Als je met je aandacht zoveel mogelijk in het NU blijft, dan kom je het gemakkelijkst door de crisis heen.

Als men aan je vraagt, ook als je in een crisis zit, hoe het met je gesteld is op dit moment, dan is er een hele grote kans dat je moet zeggen: “Ja, op dit moment gaat het wel goed met me.” Het gevoel van de crisis zit hem vooral in wat er komen gaat, hoe erg dat kan zijn, de onzekerheid….enz. En daar zouden we nu juist in ons hoofd zo min mogelijk mee bezig moeten zijn.

Als je in het Nu leeft betekent dat dat je tussen de crises in je leven in gaat staan. Over wat achter je ligt mag je een schaduw laten vallen en over wat vóór je ligt mag je een licht laten schijnen. En dat licht is het vertrouwen op de kosmische intelligentie, dat die op het juiste moment de juiste hulp zal bieden. Daarmee leef je dus niet in het verdriet van het verleden of in de spanning en onzekerheid voor de toekomst. Het verleden zou je alleen moeten gebruiken om de lessen die je er uit leerde toe te passen. Ga dus tussen de crises in staan en bemoedig jezelf door steeds te denken aan de dingen die wel goed zijn en goed gaan. Dúrf elke vrees voor de toekomst te begraven, evenals elke vrees voor verlies en lijden, elke vrees voor armoede of voor je geliefden dat hen iets zou kunnen overkomen. Begraaf alle onvriendelijke en bittere gedachten, al je tegenzin, je wrevel, je gevoel van mislukking in jezelf en in anderen, je droefgeestigheid en je moedeloosheid. Laat dat allemaal achter je en ga voorwaarts, zo goed als voor jou mogelijk is. Gebruik je hoofd zo min mogelijk. Bedoeld wordt: pieker niet, tob niet, doe gewoon je best voor wat nodig is. Niets meer en niets minder. Bedenk dat je de dingen niet moet bekijken zoals de wereld dat doet. Weet dat je van dag tot dag geleid wordt. Doe je best en laat de rest aan het Universum over. Zoals dat iemand mij eens vertelde dat zij nog geen euro meer had om brood te kopen. En wat gebeurde er? De buurman kwam vragen of haar man zijn huis wilde schilderen en hij betaalde alvast een gedeelte vooruit.  Er zo was er totaal onverwacht toch geld om brood te kopen!

 

 

Blijf dus positief ingesteld. Weet je nog dat wat je uitstraalt naar je terugkeert?  Je krijgt voor elke dag opnieuw de wijsheid en de kracht die je nodig hebt.

Verwacht het goede.

Verwacht niet het kwade.

 

Wees als een kind dat steeds met blijdschap uitkijkt naar wat het straks weer aan goeds zal ontvangen. Op die manier blijf je in je kracht en in je blijheid. Zelfs zogenaamd tegen beter weten in.

 

Begrijp je wat hier allemaal bedoeld wordt? Doe dus soms maar net of je ‘gek’ bent, terwijl je toch op de hoogte bent. Niemand kan immers ijzer met handen breken? Zorg dan ook dat je alleen in het NU zit. Als je kijkt naar de dieren, dan zie je dat ze je dat voordoen. Crisis of niet, laat je dagen een gouden randje hebben. Gewoon door te genieten van de kleine dingen die goed zijn. En dat zijn er echt heel veel. Ga ze maar eens na.

Hoe ik dit allemaal zo durf op te schrijven? Welnu, ik moet wel. Want als we het niet op deze manier doen, wat schiet er dan nog over? Juist ja, dan begin je weer te piekeren, dan groeit je angst, zeker als je al dat bang makende nieuws volgt. Resultaat? Je gaat dan bergaf, steeds steiler naar beneden. En we willen toch juist het tegenovergestelde?

Doe dus maar net of je ‘gek’ bent,  zet je hersens op tijd op non-actief, en doe blijmoedig de dingen die je te doen hebt.  Doe ze gewoon zo goed mogelijk. Dat is alles! En ook als je dingen moet doen die juist wel met de crisis te maken hebben, want daar ontkom je ook niet altijd aan, doe ook die dan zo goed en blijmoedig mogelijk.  En vertrouw verder dat de kosmos je helpt. De mate van vertrouwen is hierbij belangrijk. Met andere woorden: hoe groter je vertrouwen, des te groter ook de hulp zal zijn. Of nog anders gezegd: hoe groter de overgave aan het Universum, hoe gemakkelijker alles wordt om te dragen. Ja, dan draag je zelfs geen enkele last meer. Dat wordt dan voor je gedaan.

 

Ik hoop dat de huidige crisis de mensheid veel zal leren. En dat die lessen blijvend zullen zijn. Het gaat vooral om de eenvoudige, kleine dingen. Het gaat niet om steeds meer te moeten reizen, om  steeds snellere computers te bouwen, of om het wereldkampioenschap voetbal te winnen. Het gaat niet alleen om wetenschap, niet om luxe, niet om ........... Natuurlijk mag je van dat alles gebruik maken en er van genieten, maar als je je bewust wordt waar het in het leven werkelijk om gaat, pas dan kun je echt vrij en gelukkig zijn. Geen enkele crisis kan je dan nog deren.

Is dit te hoogdravend gesproken? Nee, beslist niet. Begin maar met zelf het een en ander uit te proberen. Je eigen ervaring helpt je het beste verder.

HEB VERTROUWEN!

 

 

 

Wil je op dit artikel reageren, dan kan dat via de contactpagina.

Zie knop 'contact'.