Je kunt je nergens verschuilen

Gepubliceerd op 21 december 2021 om 02:03

Je kunt je nergens verschuilen voor angst, want die zit in je.

Stel dat je zou willen weglopen van die angst, dan zal dat niet lukken. Want je neemt jezelf altijd met je mee. Je neemt die angst dus ook altijd met je mee.

Datzelfde geldt voor geluk. Dat zit eveneens in je. Als je het geluk dan ook buiten je zoekt, zul je het niet  vinden. Het echte geluk zit alleen maar in jezelf.

Maar hoe kun je die angst die in jezelf zit, dan veranderen in geluk dat eveneens in jezelf zit? Dat is de grote vraag. 

 

Om daar antwoord op te kunnen geven moeten we eerst even naar het volgende kijken. Want wat blijkt is dat geluk en angst (of beter gezegd: liefde en angst) zich niet tegelijkertijd samen in je hart kunnen bevinden. Ofwel is er de angst. Ofwel is er liefde (het geluk). Dat is misschien nieuw voor je, maar het is wel waar.

Kijk eens naar het plaatje hieronder. Daar zie je, dat wanneer er angst leeft in je hart, je allerlei negatieve emoties krijgt. Zoals onzekerheid, bezorgdheid, boosheid, verdriet, hartkloppingen, trillingen, enz.  Maar wanneer er liefde woont, dan krijg je allerlei mooie dingen. Zoals dat geluksgevoel, en het gevoel van veiligheid, vrijheid, vertrouwen, kracht, geestdrift, enz.

 

 

Hiernaast zie je dat er twee  ‘basisenergieën” zijn die vanuit ons hart ontspringen en ook in ons hart verblijven. Die twee energieën zijn

liefde en angst.

Waar liefde is kan geen angst zijn en waar angst is kan geen liefde zijn.

Vanuit liefde ontstaan allerlei positieve krachten.

Vanuit angst ontstaan allerlei negatieve krachten – zoals o.a. negatieve emoties.

 

Via ons denken en onze wil kunnen we keuzes maken. De keuze die we dan maken is erg belangrijk. Kiezen we er voor dat er liefde in ons hart zetelt of kiezen we voor de angst in ons hart. Wanneer we overrompeld worden door angst of enige uit angst voortkomende emotie, dan kunnen we dus bewust via ons denken en onze wilskracht kiezen voor liefde. Daardoor verdringen we de angst niet, want we weten dat die er zit, maar we transformeren hem door te kiezen voor liefde. Wanneer we ons vullen en voeden met het positieve, vervangt dat het negatieve op een soepele en ongemerkte manier. Bovendien: hoe meer men geeft van die liefde, hoe “rijker” men zelf wordt.

Wij  hebben volledige keuzevrijheid hoe wij ons "denken" en ons "willen" richten. Het voelen volgt vanzelf.

 

Als je de liefde (het geluk) in jezelf aanboort, krijgt de angst geen kans. Want zoals gezegd, ze kunnen niet beiden tegelijkertijd in je hart zetelen.

Alles zit in jezelf. Vanuit jezelf geef je betekenis aan de wereld. Boor je het geluk in jezelf aan, dan zul je in de wereld veel geluk zien. Leef je vanuit een liefdevol hart, dan zul je veel liefde zien om je heen. Boor je de angst in jezelf aan, dan zul je in de wereld veel angst gewaar worden.

 

Wat kunnen we dus doen?

Het antwoord is, vooral ook in deze tijd dat de mensen veel angst hebben vanwege de pandemie met haar vervelende maatregelen, het volgende: 

Stuur je denken naar het positieve, naar liefde. Bedenk hoe je de samenleving zou willen zien.  Zie het voor ogen. Visualiseer het. Zie (bedenk) blije mensen die vrij kunnen reizen, die gezond zijn en samen hun feestjes vieren, die hun sport beoefenen, die tolerant, lief en behulpzaam zijn. Die samen gezonde groente kweken. Die zorgen voor een schoon milieu. Enz. En heb vooral vertrouwen dat het zo zal zijn. Zo haal je dat alles naar je toe. Immers: wat je aandacht geeft, dat groeit.

Heus, het is echt waar:  waarheid, ware liefde, vreugde, echt geluk (dat zijn allemaal de hoogste trillingen), je zult ze uiteindelijk alleen maar in jezelf kunnen vinden. En door ze in jezelf werkzaam te laten zijn help je ook de wereld om te transformeren naar een vreedzamer en gelukkiger oord. Dat is heel belangrijk om te weten. Want wie wil dat nu niet?

 

Keer dus naar binnen. Wat je zoekt zul je alleen dáár vinden. We hoeven geen verre reizen te maken om gelukkig te kunnen zijn. De weg naar binnen is de kortste reis naar het meest liefdevolle geluk. Maar er is nog één maar. Want als je die weg wilt bewandelen zul je wel eerst dienen te weten wat er in je eigen hart zoal leeft. Want daarvan zijn de meeste mensen zich nog lang niet altijd bewust. Onderstaande oefening kan je helpen om dit te ontdekken.

 

Wat leeft er in mijn hart?

Teken voor jezelf een groot hart op een blad papier.

Je mag in en om het hart tekenen en schrijven. Het hoeft niet mooi te zijn. Symbolische tekeningen zijn reeds prima. Het gaat erom dat je je bewust wordt van wat er in je eigen hart leeft, want zo zijn ook je gevoelens en eveneens je drijfveren. Bijv.:

Ik ben boos op........ want.......

Ik ben heel erg ongeduldig om......

Ik vind mezelf best aardig........

Ik houd heel erg veel van mijn huisdier......

Ik ben altijd bang dat ik geld tekort kom. Enz.

Benoem dus zowel het positieve als het negatieve.

 

Als je je bewust bent van wat er in je hart leeft, dan kun je daar iets mee. Dan kun je de negatieve gevoelens omzetten in positieve. Dat begint dus in je denken. Dat je bijv. zegt tegen jezelf: Ik heb geduld om .......  (i.p.v. ongeduldig te zijn). Als je daar in volhardt zal je gevoel vanzelf volgen. Misschien al snel, misschien wat langzamer. Dat is voor ieder verschillend.

Dat je je bewust wordt van wat er leeft in je hart is een zeer belangrijke eerste stap.

 

We weten nu dat er in ons hart uiteindelijk slechts twee basisgevoelens  bestaan.  Dat is ofwel liefde ofwel angst.

Beide kunnen er niet tegelijkertijd zetelen.

Als je voor (échte) liefde kiest dan verdwijnt de angst als sneeuw voor de zon, en daarmee ook de negatieve emoties.

 

Als je nog eens naar je getekende hart kijkt, zie je dan elementen van angst daarin? Of zitten er elementen in van geluk?

Welke vind je de belangrijkste? Welke wil je vermeerderen of verminderen?

Wat voor nieuwe keuzes maak je dan?

 

Veel succes toegewenst op je persoonlijke ontdekkingsreis. Als je de goede keuzes maakt, en hierin volhardt, dan zal veel meer liefde, geluk en opgewektheid je deel zijn. Dus niet opgeven als een eerste poging mislukt. Ga door tot het een vanzelfsprekendheid geworden is. Na vallen altijd weer opstaan. Ofwel: uithuilen en opnieuw beginnen. Zo bereik je gegarandeerd je doel.

 

VicToria

 

 

 

Wil je op dit artikel reageren, dan kan dat via de contactpagina.

Zie knop 'contact'.