Een 'nieuw' LICHT op moeilijkheden

Gepubliceerd op 11 december 2021 om 22:15

Het houdt maar niet op.

De negatieve berichten, die grote onrust zaaien, blijven onze huiskamers, hoofden en harten binnendenderen.

Gelukkig zijn er mensen die toch hun blijheid en vertrouwen bewaren, maar veel meer mensen maken zich grote zorgen.

Je vraagt je af waartoe alles wat nu allemaal gaande is zal leiden. Wie en wat moeten of kunnen we geloven? Is er een ziekteverwekker waar we als de dood voor moeten zijn? Of is dit zwaar overdreven en spelen er andere belangen een rol, zoals anderen zeggen? Het is zo moeilijk om de waarheid te kennen. Het lijkt wel of er een informatieoorlog gaande is.

Hoe het ook zij, wat nu wel of niet de waarheid is, het individu kan zich vrij machteloos voelen ten opzichte van die problemen. Ongeacht of dit nu wereldzaken of privé moeilijkheden betreft. Maar toch is er altijd iets wat hij/zij wel kan doen. En dat is om proberen te zien wat voor les er uit die problemen te halen valt.  Wat kun je ervan leren. En dat is eigenlijk altijd iets heel positiefs, ook al lijkt het niet zo. Iedere medaille heeft immers twee kanten.

 

Vanuit een spiritueel centrum in India kreeg ik een tekst onder ogen die een goed antwoord geeft op het feit dat we geconfronteerd worden met moeilijkheden. Het is een verrassend 'nieuw' licht op de dieper gaande bedoeling ervan. En dat is het volgende: (in enigszins bewerkte vorm):

 

IK (hiermee is God bedoeld) gaf velen van jullie het voordeel van ongelukkige kinderjaren, met inbegrip van conflict of scheiding van je moeder of vader.  Door dit te doen nam ik de verleiding van je weg om aan menselijke ouders of aan een specifieke gezinssituatie gehecht te raken. Daardoor bleef er voor jullie nog slechts één keuze, en wel, je aan Mij te hechten.

Waarom maak je niet van deze gelegenheid gebruik in plaats van voortdurend de relaties te zoeken die je nooit bevrediging kunnen schenken. Zelfs al was je kindertijd net zo idyllisch geweest als je je maar had kunnen wensen, is het niet de meest zuivere liefde die je nodig hebt? Je diepste drang is terug te keren tot jeZelf, jeZelf lief te hebben. Het Zijn, het Bewustzijn, en de Gelukzaligheid te worden , wat alles is wat je altijd al was en alles wat je altijd zult zijn.

Laat het verleden het verleden. Houd op met die pogingen om van elkaar dat te krijgen wat je meent in je kindertijd of in je huwelijk gemist te hebben. Je zult nooit iemand vinden die genoeg voor je is, zelfs je guru (leermeester) niet.

 

Houd van jeZelf. Ken jeZelf. Wees jeZelf. Slechts jij (zijnde je Hoger Zelf) zult jeZelf ooit genoeg zijn.

Kun je jeZelf niet liefhebben omdat Ik je lief heb? Heb Ik je niet steeds weer opnieuw Mijn liefde getoond? Heb ik niet praktisch hemel en aarde bewogen om je tot Mij te brengen?

De tijd voor sluimering is voorbij. Jullie hebben duizenden levens in slaap en droom doorgebracht. Als je nu niet wakker wordt kan deze kans zich in nog eens duizend levens niet meer voordoen. Kom bij Mij. Gescheidenheid is niet langer aan de orde van de dag. Ik scheidde Mijzelf van Mijzelf af, zodat ik Mijzelf meer zou kunnen liefhebben.

De ervaring is voltooid. Ik wil dat al mijn Zelven terugkeren en in Mij het Ene Zelf, opgaan.

Ik vraag jullie allemaal de mantra te herhalen: "Ik ben God. In ben niet anders dan God." Nu vraag Ik je duidelijk om die instructie op te volgen. Dat zal je meer tot nut zijn dan wat je anders ook maar kunt doen.

Welnu, onthoud dat Ik je liefheb en doe als Ik: heb JeZelf lief.

 

Je kunt "Ik ben God" begrijpen als de Goddelijke Ziel die in ieder mens huist. Het is je ZieleZelf. De Godsvonk in jou. Dát ben jij. Zodoende mogen wij in alle bescheidenheid inderdaad zeggen: "Ik ben God. Ik ben niet anders dan God." Ongeacht hoe je God ziet. Ongeacht welke naam je Hem geeft. Telkens als we jeZelf met een grote Z schrijven, refereren we aan die Goddelijke Vonk in ons.

 

Teksten als deze, die een 'nieuw' licht werpen op de zin van moeilijkheden, hebben we hard nodig. Het kan niet zo zijn dat problemen voor niets zouden zijn. Blijkbaar is het de bedoeling dat mensen er door gelouterd worden, verfijnder, wijzer, zachtaardiger... zo je wilt Goddelijker.

Problemen helpen je inzien waar het in het leven nu werkelijk om gaat. En als we het begrepen hebben, zal blijken dat

de problemen die eens onoverkomelijk leken,

eigenlijk maar mierenhoopjes waren.

 

Inderdaad, als we dat kunnen zien, dan hebben we het echt begrepen.

 

VicToria

 

 

Al is de tunnel nog zo lang en donker, aan het einde is er altijd licht.

 

 

 

Wil je op dit artikel reageren, dan kan dat via de contactpagina.

Zie knop 'contact'.