Zoektocht naar kennis en waarheid

Gepubliceerd op 21 februari 2022 om 23:24

Mensen zijn altijd op zoek naar kennis en waarheid.

Het geijkte middel daarvoor is de wetenschap, maar ook de spiritualiteit. Beide zijn nodig.

Die zoektocht is een cirkelgang. Vaak worden wetenschap en spiritualiteit als “rivalen” bekeken, maar toch vindt men steeds meer raakvlakken. Vooral ook sinds de wetenschap van de quantummechanica.

Hieronder twee kolommen om enkele kenmerken van beide aan te geven.

 

Wetenschap

Spiritualiteit

1. In de wetenschap gaat het vooral om praktische kennis.

 

2. Voor praktische kennis houd je je met de materie bezig.

 

3. Wat de wetenschap betreft kijk je hier naar buiten.

 

4. Hier kijk je met fysieke ogen.

 

5. Hier geldt: zien is geloven.

 

6. Hier is de kennis nog niet totaal. Je verzamelt nog kennis. Daarom neemt de wetenschap zo’n hoge vlucht (want er valt nog veel te ontdekken).

 

 

7. Hier blaas je je ego op in het streven naar kennis.

 

 

8. Nog een verschil is dat we in de fysieke wereld verscheidenheid zien

1. Hier houdt men zich juist met geestelijke kennis bezig.

 

2. Hier gaat het om dingen die het fysieke te boven gaan.

 

3. Op de spirituele zoektocht ben je naar binnen gericht.

 

4. Terwijl je hier met je innerlijk oog kijkt.

 

5. Maar hier is het: ervaren is geloven. Dat is heel belangrijk.

 

6. Hier gelooft men dat alles wat gekend kan worden al is onthuld. We moeten het alleen nog verinnerlijken (= ons eigen maken, deel laten zijn van onze eigen zoektocht naar onze geestelijke afkomst).

 

7. Terwijl je hier je ego juist moet ontmantelen om spiritueel te groeien.

 

8. Maar als we naar binnen kijken wordt de verscheidenheid één grote kosmische manifestatie.

 

De wetenschap legt slechts de helft van de weg af. Het bestaan van de andere helft ontgaat ze. Een eenvoudige conclusie is dan ook: maak zeker gebruik van de wetenschap, maar de spirituele visie zou daar aan ten grondslag moeten liggen, zodat je de hele weg kunt gaan. Zoals gewoonlijk is het én/én. Niet of/of.

Ergens lazen we: “Wetenschap beoefenen is God liefhebben met het verstand.” Maar het hart, dus het spirituele, mag niet ontbreken.

 

Met wetenschap verkrijg je veel kennis. Echter: zij achterhaalt zich steeds.

Met spiritualiteit kom je in de waarheid. In DAT wat is.

 

Wil je op dit artikel reageren, dan kan dat via de contactpagina.

Zie knop 'contact'.